ЗДО №1, ”Світанок”, Сквира
Сквирський район, Київська область

Колектив


Старша медична сестра Фіца Т.В.

 • Фіца Тамара Володимирівна
 • Освіта: середня спеціальна
 • Посада:  старша медична сестра
 • Стаж: 32 років
 • Кваліфікаційна категорія:  "молодший спеціаліст"

У своїй роботі cтарша медична сестра керується:

 • Законодавством України.
 • Порядком складання графіків роботи і розстановки обслуговуючого персоналу.
 • Теоретичними основами гігієни та організації охорони здоров'я.
 • Теоретичними та організаційними основами санітарно-епідеміологічної служби.
 • Організацією санітарної освіти, гігієнічного виховання дітей, працівників, і пропаганди здорового способу життя.
 • Правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Старша медична сестра:

 • Надає першу медичну допомогу хворим.
 • Контролює організацію харчування в ДНЗ.
 • Проводить медико – педагогічний контроль в ДНЗ.

Вчитель-логопед Невінчана О. Г.

 • Невінчана Оксана Григорівна
 • Освіта: вища
 • Посада: вчитель-логопед
 • Стаж: 7 років
 • Кваліфікаційна категорія: "спеціаліст другої категорії"

Головним завданням діяльності вчителя-логопеда є планування і здійснення навчально-корекційної роботи з вихованцями логопедичної групи , які мають недоліки мовленнєвого розвитку.
Під час виховання дітей із ЗНМ вчитель-логопед, педагоги спеціалісти, вихователі розв'язують завдання, що визначені БП "Я у Світі", програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" у напрямках розумового, фізичного та естетичного розвитку дітей. Але основним завданням є корекція мовного розладу та розвиток аспектів мовлення.

Основні  структурні компоненти професійної діяльності вчителя-логопеда

 •  Діагностична діяльність (вивчення анамнезу, історії розвитку, причин порушень у дитини, бесіда з батьками, спостереження за дитиною, обстеження мовлення).
 •  Складнання індивідууальних корекційно-компенсаторних планів роботи з кожною дитиною
 •  Визначення доцільних форм взаємодії з дтитиною, видів корекційно-розвивальної роботи.
 •  Корекційна робота з виправлення порушень усного та писемного мовлення.
 •  Надання порад, консультацій батькам, педагогам, залучення родини до активної практичної співпраці.
 •  Співпраця із практичним психологом, соціальним педагогом, вихователем, учителем щодо корегування педагогічного , корекційного процесу, пошуку шляхів його вдосконалення.
 •  Співпраця з медичним персоналом закладу та поліклініки.
 •  Аналіз результативності роботи, визначення динаміки розвитку дитини, ведення документації та складання звітів.
 •  Участь у різних заходах методичної роботи, самоосвіта.
 •  Пропаганда логопедичних знань, взаємодія з громадськістю.

Вихователь логопедичної групи Ринтюк С.В.

 • Ринтюк Світлана Володимирівна
 • Освіта: вища
 • Посада: вихователь логопедичної групи
 • Стаж: 7 років
 • Кваліфікаційна категорія: "спеціаліст другої категорії"

У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією. 
Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем. :

 • Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ. 
 • Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку. 
 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня. 
 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу. 
 • Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей. 
 • Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи. 
 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

Музичний керівник Костюк Н.М.

 • Костюк Наталія Миколаївна
 • Освіта: середньо - спеціальна
 • Посада: музичний керівник ДНЗ №1 "Світанок"
 • Cтаж: 22 роки
 • Кваліфікаційна категорія:  "спеціаліст"

У своїй роботі музичний керівник керується:

 • Дошкільною педагогікою, психологією, віковою фізіологією, анатомією.
 • Методикою музичного виховання дошкільнят.
 • Санітарією та гігієною.
 • Індивідуальними особливостями розвитку особистості дітей, музичного сприйняття, емоцій, моторики і музичних можливостей дітей дошкільного віку.
 • Музичними творами дитячого репертуару.
 • Правилами та нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 • Порядком надання першої медичної допомоги.
 • Порядком дій в екстремальних ситуаціях.

Музичний керівник:

 • Здійснює музичне виховання і естетичний розвиток вихованців відповідно до програми виховання і навчання в дошкільному навчальному закладі.
 • Працює за графіком і планом, погодженим із старшим вихователем та керівником ДНЗ.
 • Організовує та проводить музичні заняття, дитячі свята, літературно-музичні ранки, вечори дозвілля відповідно до графіка.
 • Веде індивідуальну роботу з дітьми, виявляє музично обдарованих дітей, проводить індивідуальну роботу з ними в групі.
 • Бере участь в організації ранкової гімнастики, фізкультурних занять, спортивного дозвілля та розваг.
 • Бере участь в організації ігрової діяльності дітей у 2-ій половині дня, проводить музично-дидактичні ігри зі співом, театралізовані ігри, музично-ритмічні ігри.
 • Бере участь у підготовці педагогічних рад, методичних об'єднань, готує звіти щодо виконання планів своєї роботи, повідомлення з досвіду роботи.
 • Впроваджує в практику роботи з дітьми передовий досвід.
 • Консультує батьків і вихователів з питань музичного виховання дітей в сім'ї.
 • 2-3 рази на рік проводить рівневу оцінку музичного розвитку кожної дитини, використовуючи діагностичну методику на свій вибір.

Вихователь Луценко О.А.

 • Луценко Ольга Анатоліївна
 • Освіта: вища
 • Посада: вихователь групи "Бджілка"
 • Стаж: 9 років
 • Кваліфікаційна категорія: "спеціаліст першої категорії"

У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією.
Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем. :

 • Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ. 
 • Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку. 
 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня. 
 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу. 
 • Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей. 
 • Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи. 
 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

Вихователь Гаркуша А. В.

 • Гаркуша Аліна Володимирівна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: вихователь групи "Ромашка"
 • Стаж: 1 рік
 • Кваліфікаційна категорія: "молодший спеціалість"

У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією. 
Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем. :

 • Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ. 
 • Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку. 
 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня. 
 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу. 
 • Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей. 
 • Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи. 
 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

Вихователь Адамчук О. М.

 • Адамчук Ольга Михайлівна
 • Освіта: вища
 • Посада: вихователь  групи "Бджілка».
 • Стаж: 9 років 
 • Кваліфікаційна категорія:  "спеціаліст другої категорії "

У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією. 
Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем.:

 • Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ. 
 • Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку. 
 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня. 
 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу. 
 • Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей. 
 • Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи. 
 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

Вихователь Бусол Л. П.

 • Бусол Леся Петрівна
 • Освіта: вища
 • Посада: вихователь групи «Ромашки»
 • Cтаж: 24 років
 • Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»
   

У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією. 
Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем. :

 • Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ. 
 • Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку. 
 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня. 
 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу. 
 • Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей. 
 • Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи. 
 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

Вихователь Чернега Н.С.

 • Чернега Наталія Сергівна
 • Освіта: вища
 • Посада: вихователь логопедичної групи «Чорнобривчики»
 • Cтаж: 24 роки
 • Кваліфікаційна категорія:  «спеціаліст вищої категорії»
 • Педагогічне звання « вихователь – методист».

У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією. 
Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем. :

 • Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ. 
 • Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку. 
 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня. 
 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу. 
 • Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей. 
 • Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи. 
 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

Пом. вихователя Момотенко О. Г.

 • Момотенко Ольга Григорівна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: Помічник вихователя ДНЗ №1 "Світанок"
 • Cтаж: 26 років

У своїй роботі помічник вихователя керується:

 • Основним положенням Конвенції про права дитини, законодавством України про освіту та іншими законодавчими і нормативно – правовими актами з питань організації життєдіяльності дітей.
 • Правилами догляду за дітьми раннього віку.
 • Правилами санітарії та гігієни.
 • Санітарно – гігієнічні вимогами утримання дошкільних навчальних закладів.
 • Правилами та нормами безпеки життєдіяльності дітей.
 • Віковими анатомо – фізіологічними, психічними особливостями розвитку дітей дошкільного віку, основами гігієни і дієтології дітей, вимогами до організації сну, харчування дітей, правилами долікарської допомоги.

Помічник вихователя:

 • Бере участь в організації життєдіяльності дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти й освітніх технологій, побажань батьків, специфіки та можливостей дошкільного закладу. 
 • Забезпечує гігієнічний догляд за дітьми.
 • Забезпечує охорону життя і здоров'я дітей в дошкільному закладі.
 • Сприяє формуванню у дітей навичок гігієни та побутового самообслуговування.
 • Під керівництвом вихователя та разом з медичним працівником забезпечує збереження і зміцнення здоров'я дітей; бере участь у проведенні оздоровчо – профілактичних заходів, загартування дітей.
 • Дотримується установленого розпорядку дня в групі.
 • Бере участь в організації харчування дітей: доставляє їжу з харчоблоку до групи у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях; сервірує столи; роздає їжу; прибирає зі столів; миє та просушує посуд відповідно до вимог нормативно – правових актів.
 • До сервірування столів, прибирання зі столів залучає чергових дітей. Надає їм практичну допомогу, використовуючи при цьому різні методи та прийоми.
 • За необхідністю догодовує дітей.
 • Допомагає вихователю під час одягання, роздягання, умивання дітей, підготовці до денного сну.
 • Виводить на прогулянку дітей, які одяглися останніми.

Пом. вихователя Когутенко Н. М.

 • Когутенко Наталія Миколаївна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: помічник вихователя ДНЗ №1 "Світанок"
 • Cтаж: 25 років

У своїй роботі помічник вихователя керується: 

 • Основним положенням Конвенції про права дитини, законодавством України про освіту та іншими законодавчими і нормативно – правовими актами з питань організації життєдіяльності дітей.
 • Правилами догляду за дітьми раннього віку.
 • Правилами санітарії та гігієни.
 • Санітарно – гігієнічні вимогами утримання дошкільних навчальних закладів.
 • Правилами та нормами безпеки життєдіяльності дітей.
 • Основами педагогіки, психології.
 • Віковими анатомо – фізіологічними, психічними особливостями розвитку дітей дошкільного віку, основами гігієни і дієтології дітей, вимогами до організації сну, харчування дітей, правилами долікарської допомоги.

Помічник вихователя:

 • Бере участь в організації життєдіяльності дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти й освітніх технологій, побажань батьків, специфіки та можливостей дошкільного закладу. 
 • Забезпечує гігієнічний догляд за дітьми.
 • Забезпечує охорону життя і здоров'я дітей в дошкільному закладі.
 • Сприяє формуванню у дітей навичок гігієни та побутового самообслуговування.
 • Під керівництвом вихователя та разом з медичним працівником забезпечує збереження і зміцнення здоров'я дітей; бере участь у проведенні оздоровчо – профілактичних заходів, загартування дітей.
 • Дотримується установленого розпорядку дня в групі.
 • Бере участь в організації харчування дітей: доставляє їжу з харчоблоку до групи у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях; сервірує столи; роздає їжу; прибирає зі столів; миє та просушує посуд відповідно до вимог нормативно – правових актів.
 • До сервірування столів, прибирання зі столів залучає чергових дітей. Надає їм практичну допомогу, використовуючи при цьому різні методи та прийоми.
 • За необхідністю догодовує дітей.
 • Допомагає вихователю під час одягання, роздягання, умивання дітей, підготовці до денного сну.
 • Виводить на прогулянку дітей, які одяглися останніми.

Помічник вихователя Теличко Т.В.

 • Теличко Тетяна Володимирівна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: помічник вихователя ДНЗ №1 "Світанок"
 • Стаж: 26 років

У своїй роботі помічник вихователя керується: 

 • Основним положенням Конвенції про права дитини, законодавством України про освіту та іншими законодавчими і нормативно – правовими актами з питань організації життєдіяльності дітей.
 • Правилами догляду за дітьми раннього віку.
 • Правилами санітарії та гігієни.
 • Санітарно – гігієнічні вимогами утримання дошкільних навчальних закладів.
 • Правилами та нормами безпеки життєдіяльності дітей.
 • Основами педагогіки, психології.
 • Віковими анатомо – фізіологічними, психічними особливостями розвитку дітей дошкільного віку, основами гігієни і дієтології дітей, вимогами до організації сну, харчування дітей, правилами долікарської допомоги.

Помічник вихователя:

 • Бере участь в організації життєдіяльності дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти й освітніх технологій, побажань батьків, специфіки та можливостей дошкільного закладу. 
 • Забезпечує гігієнічний догляд за дітьми.
 • Забезпечує охорону життя і здоров'я дітей в дошкільному закладі.
 • Сприяє формуванню у дітей навичок гігієни та побутового самообслуговування.
 • Під керівництвом вихователя та разом з медичним працівником забезпечує збереження і зміцнення здоров'я дітей; бере участь у проведенні оздоровчо – профілактичних заходів, загартування дітей.
 • Дотримується установленого розпорядку дня в групі.
 • Бере участь в організації харчування дітей: доставляює їжу з харчоблоку до групи у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях; сервірує столи; роздає їжу; прибирає зі столів; миє та просушує посуд відповідно до вимог нормативно – правових актів.
 • До сервірування столів, прибирання зі столів залучає чергових дітей. Надає їм практичну допомогу, використовуючи при цьому різні методи та прийоми.
 • За необхідністю догодовує дітей.
 • Допомагає вихователю під час одягання, роздягання, умивання дітей, підготовці до денного сну.
 • Виводить на прогулянку дітей, які одяглися останніми

Помічник вихователя Бачинська Г.І.

 • Бачинська Галина Іванівна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: помічник вихователя ДНЗ №1 "Світанок"
 • Cтаж: 21 рік

У своїй роботі помічник вихователя керується: 

 • Основним положенням Конвенції про права дитини, законодавством України про освіту та іншими законодавчими і нормативно – правовими актами з питань організації життєдіяльності дітей.
 • Правилами догляду за дітьми раннього віку.
 • Правилами санітарії та гігієни.
 • Санітарно – гігієнічні вимогами утримання дошкільних навчальних закладів.
 • Правилами та нормами безпеки життєдіяльності дітей.
 • Основами педагогіки, психології.
 • Віковими анатомо – фізіологічними, психічними особливостями розвитку дітей дошкільного віку, основами гігієни і дієтології дітей, вимогами до організації сну, харчування дітей, правилами долікарської допомоги.

Помічник вихователя:

 • Бере участь в організації життєдіяльності дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти й освітніх технологій, побажань батьків, специфіки та можливостей дошкільного закладу. 
 • Забезпечує гігієнічний догляд за дітьми.
 • Забезпечує охорону життя і здоров'я дітей в дошкільному закладі.
 • Сприяє формуванню у дітей навичок гігієни та побутового самообслуговування.
 • Під керівництвом вихователя та разом з медичним працівником забезпечує збереження і зміцнення здоров'я дітей; бере участь у проведенні оздоровчо – профілактичних заходів, загартування дітей.
 • Дотримується установленого розпорядку дня в групі.
 • Бере участь в організації харчування дітей: доставляє їжу з харчоблоку до групи у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях; сервірує столи; роздає їжу; прибирає зі столів; миє та просушує посуд відповідно до вимог нормативно – правових актів.
 • До сервірування столів, прибирання зі столів залучає чергових дітей. Надає їм практичну допомогу, використовуючи при цьому різні методи та прийоми.
 • За необхідністю догодовує дітей.
 • Допомагає вихователю під час одягання, роздягання, умивання дітей, підготовці до денного сну.
 • Виводить на прогулянку дітей, які одяглися останніми.

Вихователь Кекіль Є.О.

 • Кекіль Євгенія Олександрівна
 • Освіта: вища
 • Посада: вихователь групи «Пізнайки»
 • Cтаж: 6 років
 • Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст»

У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією. 
Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем. :

 • Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ. 
 • Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку. 
 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня. 
 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу. 
 • Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей. 
 • Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи. 
 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

Завідувач господарством Мельничук О.М.

 • Мельничук Олена Миколаївна
 • Освіта: вища технічна
 • Посада: завідувач господарством ДНЗ 
 • Cтаж: 16 років
 • Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст»

У своїй діяльності завідуюча господарством керується:

 • Законодавством України.
 • Правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 • Статутом і локальними правовими актами ДНЗ (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями завідувача ДНЗ, цією інструкцією).
 • Дотримується Конвенції про права дитини.

Завідуюча господарством виконує такі посадові обов'язки:

 • Аналізує результати господарської роботи ДНЗ.
 • Здійснює систематичний контроль за якістю роботи обслуговуючого персоналу.
 • Забезпечує благоустрій, озеленення та прибирання території ДНЗ.
 • Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення та поповнення.
 • Забезпечує дотримання чистоти в приміщеннях і на прилеглій території ДНЗ.
 • Забезпечує постачання продуктами харчування в ДНЗ.
 • Веде відповідну документацію з організації харчування в ДНЗ.
 • Забезпечує наявність сертифікатів про якість продуктів харчування в ДНЗ.
 • Організовує ремонтні роботи приміщень ДНЗ.
 • Контролює за справністю ігрових споруд на ігрових майданчиках ДНЗ.
 • Здіснює систематичний контроль за протипожежним станом в ДНЗ.

Підсобний працівник Орел Т. С.

 • Орел Тетяна Соловеївна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: підсобний працівник ( по ремонту приміщення)
 • Cтаж: 31 рік
 • Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст»

У своїй роботі підсобний працівник керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною посадовою інструкцією.


Кухар Липська О. П.

 • Липська Олена Павлівна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: кухар ДНЗ №1 "Світанок"
 • Cтаж: 25 років 

У своїй роботі кухар керується:

 • Санітарно-епідеміологічними правилами і нормативами.
 • Методичними рекомендаціями щодо організації та проведення виробничого контролю на об'єктах, зайнятих виробництвом і реалізацією харчових продуктів. 
 • Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Наказами, інструкціями та розпорядженнями по організації харчування в дошкільних освітніх установах.
 • Правилами пожежної безпеки.
 • Правилами охорони праці і техніки безпеки при роботі з устаткуванням харчоблоку.

Посадові обов'язки кухаря:

 • Проводить маркування технологічного обладнання, інвентарю, посуду, тари відповідно до санітарних правил для сирих і готових продуктів.
 • При роботі технологічного обладнання повинна бути виключена можливість контакту сирих і готових до вживання продуктів.
 • Застосовувати миючі та дезінфікуючі засоби обов'язково відповідно до інструкції по режиму миття посуду і обробки інвентарю (з урахуванням конкретного режиму проведеної обробки).
 • Контролювати наявність інструкції на робочому місці.
 • Зберігати миючі та дезінфікуючі засоби в спеціально відведених місцях.
 • Дотримуватися інструкції режиму миття посуду і обробки інвентарю.
 • Зобов'язаний дотримуватися правила оброблення та приготування страв на спеціальних столах та спеціально маркірованим інвентарем.
 • Кухар зобов'язаний весь кухонний інвентар зберігати окремо і застосовувати суворо за призначенням.
 • Кухар забезпечує співробітників гарячим харчуванням відповідно до табеля харчування службовців на даний день.
 • Кухар готує окріп для пиття дітям в ємкості харчоблоку і видає його на групи за графіком сніданку
 • Кухар зобов'язаний брати участь у складанні меню на наступний день, приймати участь в засіданнях Ради по харчуванню.
 • Кухар зобов'язаний щодня вранці детально знайомитися з меню - розкладкою на день, розвісити продукти на кожен прийом їжі в окрему тару.
 • Зобов'язаний приймати від завгоспа продукти по меню - розкладці на завтрашній день під розпис.

Кухар Матвієнко Л.О.

 • Матвієнко Любов Олексіївна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: кухар ДНЗ №1 "Світанок"
 • Cтаж: 25 років

У своїй роботі кухар керується:

 • Санітарно-епідеміологічними правилами і нормативами.
 • Методичними рекомендаціями щодо організації та проведення виробничого контролю на об'єктах, зайнятих виробництвом і реалізацією харчових продуктів. 
 • Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Наказами, інструкціями та розпорядженнями по організації харчування в дошкільних освітніх установах.
 • Правилами пожежної безпеки.
 • Правилами охорони праці і техніки безпеки при роботі з устаткуванням харчоблоку.

Посадові обов'язки кухаря:

 • Проводить маркування технологічного обладнання, інвентарю, посуду, тари відповідно до санітарних правил для сирих і готових продуктів.
 • При роботі технологічного обладнання повинна бути виключена можливість контакту сирих і готових до вживання продуктів.
 • Застосовувати миючі та дезінфікуючі засоби обов'язково відповідно до інструкції по режиму миття посуду і обробки інвентарю (з урахуванням конкретного режиму проведеної обробки).
 • Контролювати наявність інструкції на робочому місці.
 • Зберігати миючі та дезінфікуючі засоби в спеціально відведених місцях.
 • Дотримуватися інструкції режиму миття посуду і обробки інвентарю.
 • Зобов'язаний дотримуватися правила оброблення та приготування страв на спеціальних столах та спеціально маркірованим інвентарем.
 • Кухар зобов'язаний весь кухонний інвентар зберігати окремо і застосовувати суворо за призначенням.
 • Кухар забезпечує співробітників гарячим харчуванням відповідно до табеля харчування службовців на даний день.
 • Кухар готує окріп для пиття дітям в ємкості харчоблоку і видає його на групи за графіком сніданку
 • Кухар зобов'язаний брати участь у складанні меню на наступний день, приймати участь в засіданнях Ради по харчуванню.
 • Кухар зобов'язаний щодня вранці детально знайомитися з меню - розкладкою на день, розвісити продукти на кожен прийом їжі в окрему тару.
 • Зобов'язаний приймати від завгоспа продукти по меню - розкладці на завтрашній день під розпис.

 

Підсобний працівник Ільченко Л.В.

 • Ільченко Людмила Вікторівна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: підсобний працівник 
 • Cтаж: 31 рік
 • Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст»

У своїй роботі підсобний працівник керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною посадовою інструкцією.

Логін: *

Пароль: *