ЗДО №1, Сквирський ЗДО №1 ”Світанок”, Сквира
Київська область, Білоцерківський район

Колектив


Сестра медична старша Фіца Т.В.

 • Фіца Тамара Володимирівна
 • Освіта: середня спеціальна
 • Посада:  старша медична сестра
 • Стаж: 32 років
 • Кваліфікаційна категорія:  "молодший спеціаліст"

У своїй роботі cтарша медична сестра керується:

 • Законодавством України.
 • Порядком складання графіків роботи і розстановки обслуговуючого персоналу.
 • Теоретичними основами гігієни та організації охорони здоров'я.
 • Теоретичними та організаційними основами санітарно-епідеміологічної служби.
 • Організацією санітарної освіти, гігієнічного виховання дітей, працівників, і пропаганди здорового способу життя.
 • Правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Старша медична сестра:

 • Надає першу медичну допомогу хворим.
 • Контролює організацію харчування в ДНЗ.
 • Проводить медико – педагогічний контроль в ДНЗ.

 

Учитель-логопед Рибак Г.В.

 • Рибак Галина Володимирівна
 • Освіта: вища
 • Посада: учитель-логопед
 • Стаж: 10 років
 • Кваліфікаційна категорія: "спеціаліст"

Головним завданням діяльності вчителя-логопеда є планування і здійснення навчально-корекційної роботи з вихованцями логопедичної групи , які мають недоліки мовленнєвого розвитку.
Під час виховання дітей із ЗНМ вчитель-логопед, педагоги спеціалісти, вихователі розв'язують завдання, що визначені БП "Я у Світі", програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" у напрямках розумового, фізичного та естетичного розвитку дітей. Але основним завданням є корекція мовного розладу та розвиток аспектів мовлення.

Основні  структурні компоненти професійної діяльності вчителя-логопеда

 •  Діагностична діяльність (вивчення анамнезу, історії розвитку, причин порушень у дитини, бесіда з батьками, спостереження за дитиною, обстеження мовлення).
 •  Складнання індивідууальних корекційно-компенсаторних планів роботи з кожною дитиною
 •  Визначення доцільних форм взаємодії з дтитиною, видів корекційно-розвивальної роботи.
 •  Корекційна робота з виправлення порушень усного та писемного мовлення.
 •  Надання порад, консультацій батькам, педагогам, залучення родини до активної практичної співпраці.
 •  Співпраця із практичним психологом, соціальним педагогом, вихователем, учителем щодо корегування педагогічного , корекційного процесу, пошуку шляхів його вдосконалення.
 •  Співпраця з медичним персоналом закладу та поліклініки.
 •  Аналіз результативності роботи, визначення динаміки розвитку дитини, ведення документації та складання звітів.
 •  Участь у різних заходах методичної роботи, самоосвіта.
 •  Пропаганда логопедичних знань, взаємодія з громадськістю.

Практичний психолог Бондар І.С.

 • Бондар Ірина Сергіївна
 • Освіта: вища
 • Посада: практичний психолог
 • Стаж: 12 років
 • Кваліфаційна категорія: "спеціаліст другої категорії"

У своїй діяльності практичний психолог керується  Етичним кодексом психолога України, Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями і вказівками Міністерства освіти і науки України та відповідних органів управління освітою, міжнародними правовими актами, загальною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини.

Законом України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Положенням про психологічну службу в системі освіти України”, „Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти”, „Концепцією розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року”, наказами органів управління освітою всіх рівнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку навчально-виховного закладу, цією інструкцією.

Основні завдання практичного психолога:

допомога родині в проблемах, пов'язаних з навчанням, вихованням, доглядом за дитиною. Посередництво між різними фахівцями й організаціями (установою освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури тощо); 

допомога дитині в подолані причин, які негативно впливають на її успішність та відвідування ДНЗ. Розпізнавання та діагностика, сприяння подальшому вирішенню проблем, важких життєвих ситуацій, які стосуються інтересів дитини. Запобігання серйозним та складним ситуаціям, які впливають на розвиток дитини;

профілактика правопорушень, девіантної поведінки дітей, у тому числі алкоголізму, наркоманії, куріння, ранніх статевих стосунків. Пропаганда здорового способу життя. Залучення дітей, батьків та громадськості до організації та проведення педагогічних заходів, акцій. Організація соціально значимої діяльності дітей у соціумі (дозвілля, відпочинок, заходи). Включення в процес творчості, підтримка соціальної ініціативи;

індивідуальне та групове консультування дітей та дорослих, батьків, педагогів та адміністрації з питань розв’язання конфліктів та проблемних ситуацій виховання дітей у сім’ї;

організація дітей і дорослих, сприяння налагодженню нормальних міжособистісних взаємовідносин у сім’ї, дитячих та дорослих колективах. Допомога педагогам у вирішенні конфліктів з дітьми.

 

 

Вихователь Ринтюк С.В.

 • Ринтюк Світлана Володимирівна
 • Освіта: вища
 • Посада: вихователь логопедичної групи
 • Стаж: 7 років
 • Кваліфікаційна категорія: "спеціаліст другої категорії"

У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією. 
Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем. :

 • Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ. 
 • Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку. 
 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня. 
 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу. 
 • Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей. 
 • Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи. 
 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

Музичний керівник Костюк Н.М.

 • Костюк Наталія Миколаївна
 • Освіта: середньо - спеціальна
 • Посада: музичний керівник ДНЗ №1 "Світанок"
 • Cтаж: 22 роки
 • Кваліфікаційна категорія:  "спеціаліст"

У своїй роботі музичний керівник керується:

 • Дошкільною педагогікою, психологією, віковою фізіологією, анатомією.
 • Методикою музичного виховання дошкільнят.
 • Санітарією та гігієною.
 • Індивідуальними особливостями розвитку особистості дітей, музичного сприйняття, емоцій, моторики і музичних можливостей дітей дошкільного віку.
 • Музичними творами дитячого репертуару.
 • Правилами та нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 • Порядком надання першої медичної допомоги.
 • Порядком дій в екстремальних ситуаціях.

Музичний керівник:

 • Здійснює музичне виховання і естетичний розвиток вихованців відповідно до програми виховання і навчання в дошкільному навчальному закладі.
 • Працює за графіком і планом, погодженим із старшим вихователем та керівником ДНЗ.
 • Організовує та проводить музичні заняття, дитячі свята, літературно-музичні ранки, вечори дозвілля відповідно до графіка.
 • Веде індивідуальну роботу з дітьми, виявляє музично обдарованих дітей, проводить індивідуальну роботу з ними в групі.
 • Бере участь в організації ранкової гімнастики, фізкультурних занять, спортивного дозвілля та розваг.
 • Бере участь в організації ігрової діяльності дітей у 2-ій половині дня, проводить музично-дидактичні ігри зі співом, театралізовані ігри, музично-ритмічні ігри.
 • Бере участь у підготовці педагогічних рад, методичних об'єднань, готує звіти щодо виконання планів своєї роботи, повідомлення з досвіду роботи.
 • Впроваджує в практику роботи з дітьми передовий досвід.
 • Консультує батьків і вихователів з питань музичного виховання дітей в сім'ї.
 • 2-3 рази на рік проводить рівневу оцінку музичного розвитку кожної дитини, використовуючи діагностичну методику на свій вибір.

 


Вихователь Гаркуша А. В.

 • Гаркуша Аліна Володимирівна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: вихователь групи "Ромашка"
 • Стаж: 1 рік
 • Кваліфікаційна категорія: "молодший спеціалість"

У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією. 
Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем. :

 • Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ. 
 • Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку. 
 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня. 
 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу. 
 • Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей. 
 • Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи. 
 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

 


Вихователь Адамчук О. М.

 • Адамчук Ольга Михайлівна
 • Освіта: вища
 • Посада: вихователь  групи "Бджілка».
 • Стаж: 9 років 
 • Кваліфікаційна категорія:  "спеціаліст другої категорії "

У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією. 
Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем.:

 • Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ. 
 • Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку. 
 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня. 
 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу. 
 • Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей. 
 • Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи. 
 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

 

Вихователь Бусол Л. П.

 • Бусол Леся Петрівна
 • Освіта: вища
 • Посада: вихователь групи «Ромашки»
 • Cтаж: 24 років
 • Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»
   

У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією. 
Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем. :

 • Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ. 
 • Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку. 
 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня. 
 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу. 
 • Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей. 
 • Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи. 
 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

Вихователь Чернега Н.С.

 • Чернега Наталія Сергівна
 • Освіта: вища
 • Посада: вихователь логопедичної групи «Чорнобривчики»
 • Cтаж: 24 роки
 • Кваліфікаційна категорія:  «спеціаліст вищої категорії»
 • Педагогічне звання « вихователь – методист».

У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією. 
Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем. :

 • Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ. 
 • Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку. 
 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня. 
 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу. 
 • Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей. 
 • Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи. 
 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

Помічник вихователя Момотенко О. Г.

 • Момотенко Ольга Григорівна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: Помічник вихователя ДНЗ №1 "Світанок"
 • Cтаж: 26 років

У своїй роботі помічник вихователя керується:

 • Основним положенням Конвенції про права дитини, законодавством України про освіту та іншими законодавчими і нормативно – правовими актами з питань організації життєдіяльності дітей.
 • Правилами догляду за дітьми раннього віку.
 • Правилами санітарії та гігієни.
 • Санітарно – гігієнічні вимогами утримання дошкільних навчальних закладів.
 • Правилами та нормами безпеки життєдіяльності дітей.
 • Віковими анатомо – фізіологічними, психічними особливостями розвитку дітей дошкільного віку, основами гігієни і дієтології дітей, вимогами до організації сну, харчування дітей, правилами долікарської допомоги.

Помічник вихователя:

 • Бере участь в організації життєдіяльності дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти й освітніх технологій, побажань батьків, специфіки та можливостей дошкільного закладу. 
 • Забезпечує гігієнічний догляд за дітьми.
 • Забезпечує охорону життя і здоров'я дітей в дошкільному закладі.
 • Сприяє формуванню у дітей навичок гігієни та побутового самообслуговування.
 • Під керівництвом вихователя та разом з медичним працівником забезпечує збереження і зміцнення здоров'я дітей; бере участь у проведенні оздоровчо – профілактичних заходів, загартування дітей.
 • Дотримується установленого розпорядку дня в групі.
 • Бере участь в організації харчування дітей: доставляє їжу з харчоблоку до групи у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях; сервірує столи; роздає їжу; прибирає зі столів; миє та просушує посуд відповідно до вимог нормативно – правових актів.
 • До сервірування столів, прибирання зі столів залучає чергових дітей. Надає їм практичну допомогу, використовуючи при цьому різні методи та прийоми.
 • За необхідністю догодовує дітей.
 • Допомагає вихователю під час одягання, роздягання, умивання дітей, підготовці до денного сну.
 • Виводить на прогулянку дітей, які одяглися останніми.

Помічник вихователя Когутенко Н. М.

 • Когутенко Наталія Миколаївна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: помічник вихователя ДНЗ №1 "Світанок"
 • Cтаж: 25 років

У своїй роботі помічник вихователя керується: 

 • Основним положенням Конвенції про права дитини, законодавством України про освіту та іншими законодавчими і нормативно – правовими актами з питань організації життєдіяльності дітей.
 • Правилами догляду за дітьми раннього віку.
 • Правилами санітарії та гігієни.
 • Санітарно – гігієнічні вимогами утримання дошкільних навчальних закладів.
 • Правилами та нормами безпеки життєдіяльності дітей.
 • Основами педагогіки, психології.
 • Віковими анатомо – фізіологічними, психічними особливостями розвитку дітей дошкільного віку, основами гігієни і дієтології дітей, вимогами до організації сну, харчування дітей, правилами долікарської допомоги.

Помічник вихователя:

 • Бере участь в організації життєдіяльності дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти й освітніх технологій, побажань батьків, специфіки та можливостей дошкільного закладу. 
 • Забезпечує гігієнічний догляд за дітьми.
 • Забезпечує охорону життя і здоров'я дітей в дошкільному закладі.
 • Сприяє формуванню у дітей навичок гігієни та побутового самообслуговування.
 • Під керівництвом вихователя та разом з медичним працівником забезпечує збереження і зміцнення здоров'я дітей; бере участь у проведенні оздоровчо – профілактичних заходів, загартування дітей.
 • Дотримується установленого розпорядку дня в групі.
 • Бере участь в організації харчування дітей: доставляє їжу з харчоблоку до групи у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях; сервірує столи; роздає їжу; прибирає зі столів; миє та просушує посуд відповідно до вимог нормативно – правових актів.
 • До сервірування столів, прибирання зі столів залучає чергових дітей. Надає їм практичну допомогу, використовуючи при цьому різні методи та прийоми.
 • За необхідністю догодовує дітей.
 • Допомагає вихователю під час одягання, роздягання, умивання дітей, підготовці до денного сну.
 • Виводить на прогулянку дітей, які одяглися останніми.

Помічник вихователя Теличко Т.В.

 • Теличко Тетяна Володимирівна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: помічник вихователя ДНЗ №1 "Світанок"
 • Стаж: 26 років

У своїй роботі помічник вихователя керується: 

 • Основним положенням Конвенції про права дитини, законодавством України про освіту та іншими законодавчими і нормативно – правовими актами з питань організації життєдіяльності дітей.
 • Правилами догляду за дітьми раннього віку.
 • Правилами санітарії та гігієни.
 • Санітарно – гігієнічні вимогами утримання дошкільних навчальних закладів.
 • Правилами та нормами безпеки життєдіяльності дітей.
 • Основами педагогіки, психології.
 • Віковими анатомо – фізіологічними, психічними особливостями розвитку дітей дошкільного віку, основами гігієни і дієтології дітей, вимогами до організації сну, харчування дітей, правилами долікарської допомоги.

Помічник вихователя:

 • Бере участь в організації життєдіяльності дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти й освітніх технологій, побажань батьків, специфіки та можливостей дошкільного закладу. 
 • Забезпечує гігієнічний догляд за дітьми.
 • Забезпечує охорону життя і здоров'я дітей в дошкільному закладі.
 • Сприяє формуванню у дітей навичок гігієни та побутового самообслуговування.
 • Під керівництвом вихователя та разом з медичним працівником забезпечує збереження і зміцнення здоров'я дітей; бере участь у проведенні оздоровчо – профілактичних заходів, загартування дітей.
 • Дотримується установленого розпорядку дня в групі.
 • Бере участь в організації харчування дітей: доставляює їжу з харчоблоку до групи у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях; сервірує столи; роздає їжу; прибирає зі столів; миє та просушує посуд відповідно до вимог нормативно – правових актів.
 • До сервірування столів, прибирання зі столів залучає чергових дітей. Надає їм практичну допомогу, використовуючи при цьому різні методи та прийоми.
 • За необхідністю догодовує дітей.
 • Допомагає вихователю під час одягання, роздягання, умивання дітей, підготовці до денного сну.
 • Виводить на прогулянку дітей, які одяглися останніми

Помічник вихователя Бачинська Г.І.

 • Бачинська Галина Іванівна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: помічник вихователя ДНЗ №1 "Світанок"
 • Cтаж: 21 рік

У своїй роботі помічник вихователя керується: 

 • Основним положенням Конвенції про права дитини, законодавством України про освіту та іншими законодавчими і нормативно – правовими актами з питань організації життєдіяльності дітей.
 • Правилами догляду за дітьми раннього віку.
 • Правилами санітарії та гігієни.
 • Санітарно – гігієнічні вимогами утримання дошкільних навчальних закладів.
 • Правилами та нормами безпеки життєдіяльності дітей.
 • Основами педагогіки, психології.
 • Віковими анатомо – фізіологічними, психічними особливостями розвитку дітей дошкільного віку, основами гігієни і дієтології дітей, вимогами до організації сну, харчування дітей, правилами долікарської допомоги.

Помічник вихователя:

 • Бере участь в організації життєдіяльності дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти й освітніх технологій, побажань батьків, специфіки та можливостей дошкільного закладу. 
 • Забезпечує гігієнічний догляд за дітьми.
 • Забезпечує охорону життя і здоров'я дітей в дошкільному закладі.
 • Сприяє формуванню у дітей навичок гігієни та побутового самообслуговування.
 • Під керівництвом вихователя та разом з медичним працівником забезпечує збереження і зміцнення здоров'я дітей; бере участь у проведенні оздоровчо – профілактичних заходів, загартування дітей.
 • Дотримується установленого розпорядку дня в групі.
 • Бере участь в організації харчування дітей: доставляє їжу з харчоблоку до групи у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях; сервірує столи; роздає їжу; прибирає зі столів; миє та просушує посуд відповідно до вимог нормативно – правових актів.
 • До сервірування столів, прибирання зі столів залучає чергових дітей. Надає їм практичну допомогу, використовуючи при цьому різні методи та прийоми.
 • За необхідністю догодовує дітей.
 • Допомагає вихователю під час одягання, роздягання, умивання дітей, підготовці до денного сну.
 • Виводить на прогулянку дітей, які одяглися останніми.

Вихователь Кекіль Є.О.

 • Кекіль Євгенія Олександрівна
 • Освіта: вища
 • Посада: вихователь групи «Пізнайки»
 • Cтаж: 6 років
 • Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст»

У своїй роботі вихователь керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною інструкцією. 
Вихователь працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем. :

 • Виконує програму навчання і виховання дітей у ДНЗ. 
 • Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку. 
 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня. 
 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу. 
 • Виявляє і розвиває творчі та індивідуальні здібності дітей. 
 • Разом з помічником вихователя підтримує порядок у приміщенні своєї групи. 
 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

Завідувач господарством Мельничук О.М.

 • Мельничук Олена Миколаївна
 • Освіта: вища технічна
 • Посада: завідувач господарством ДНЗ 
 • Cтаж: 16 років
 • Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст»

У своїй діяльності завідуюча господарством керується:

 • Законодавством України.
 • Правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 • Статутом і локальними правовими актами ДНЗ (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями завідувача ДНЗ, цією інструкцією).
 • Дотримується Конвенції про права дитини.

Завідуюча господарством виконує такі посадові обов'язки:

 • Аналізує результати господарської роботи ДНЗ.
 • Здійснює систематичний контроль за якістю роботи обслуговуючого персоналу.
 • Забезпечує благоустрій, озеленення та прибирання території ДНЗ.
 • Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення та поповнення.
 • Забезпечує дотримання чистоти в приміщеннях і на прилеглій території ДНЗ.
 • Забезпечує постачання продуктами харчування в ДНЗ.
 • Веде відповідну документацію з організації харчування в ДНЗ.
 • Забезпечує наявність сертифікатів про якість продуктів харчування в ДНЗ.
 • Організовує ремонтні роботи приміщень ДНЗ.
 • Контролює за справністю ігрових споруд на ігрових майданчиках ДНЗ.
 • Здіснює систематичний контроль за протипожежним станом в ДНЗ.

 


Кухар Липська О. П.

 • Липська Олена Павлівна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: кухар ДНЗ №1 "Світанок"
 • Cтаж: 25 років 

У своїй роботі кухар керується:

 • Санітарно-епідеміологічними правилами і нормативами.
 • Методичними рекомендаціями щодо організації та проведення виробничого контролю на об'єктах, зайнятих виробництвом і реалізацією харчових продуктів. 
 • Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Наказами, інструкціями та розпорядженнями по організації харчування в дошкільних освітніх установах.
 • Правилами пожежної безпеки.
 • Правилами охорони праці і техніки безпеки при роботі з устаткуванням харчоблоку.

Посадові обов'язки кухаря:

 • Проводить маркування технологічного обладнання, інвентарю, посуду, тари відповідно до санітарних правил для сирих і готових продуктів.
 • При роботі технологічного обладнання повинна бути виключена можливість контакту сирих і готових до вживання продуктів.
 • Застосовувати миючі та дезінфікуючі засоби обов'язково відповідно до інструкції по режиму миття посуду і обробки інвентарю (з урахуванням конкретного режиму проведеної обробки).
 • Контролювати наявність інструкції на робочому місці.
 • Зберігати миючі та дезінфікуючі засоби в спеціально відведених місцях.
 • Дотримуватися інструкції режиму миття посуду і обробки інвентарю.
 • Зобов'язаний дотримуватися правила оброблення та приготування страв на спеціальних столах та спеціально маркірованим інвентарем.
 • Кухар зобов'язаний весь кухонний інвентар зберігати окремо і застосовувати суворо за призначенням.
 • Кухар забезпечує співробітників гарячим харчуванням відповідно до табеля харчування службовців на даний день.
 • Кухар готує окріп для пиття дітям в ємкості харчоблоку і видає його на групи за графіком сніданку
 • Кухар зобов'язаний брати участь у складанні меню на наступний день, приймати участь в засіданнях Ради по харчуванню.
 • Кухар зобов'язаний щодня вранці детально знайомитися з меню - розкладкою на день, розвісити продукти на кожен прийом їжі в окрему тару.
 • Зобов'язаний приймати від завгоспа продукти по меню - розкладці на завтрашній день під розпис.

Кухар Матвієнко Л.О.

 • Матвієнко Любов Олексіївна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: кухар ДНЗ №1 "Світанок"
 • Cтаж: 25 років

У своїй роботі кухар керується:

 • Санітарно-епідеміологічними правилами і нормативами.
 • Методичними рекомендаціями щодо організації та проведення виробничого контролю на об'єктах, зайнятих виробництвом і реалізацією харчових продуктів. 
 • Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Наказами, інструкціями та розпорядженнями по організації харчування в дошкільних освітніх установах.
 • Правилами пожежної безпеки.
 • Правилами охорони праці і техніки безпеки при роботі з устаткуванням харчоблоку.

Посадові обов'язки кухаря:

 • Проводить маркування технологічного обладнання, інвентарю, посуду, тари відповідно до санітарних правил для сирих і готових продуктів.
 • При роботі технологічного обладнання повинна бути виключена можливість контакту сирих і готових до вживання продуктів.
 • Застосовувати миючі та дезінфікуючі засоби обов'язково відповідно до інструкції по режиму миття посуду і обробки інвентарю (з урахуванням конкретного режиму проведеної обробки).
 • Контролювати наявність інструкції на робочому місці.
 • Зберігати миючі та дезінфікуючі засоби в спеціально відведених місцях.
 • Дотримуватися інструкції режиму миття посуду і обробки інвентарю.
 • Зобов'язаний дотримуватися правила оброблення та приготування страв на спеціальних столах та спеціально маркірованим інвентарем.
 • Кухар зобов'язаний весь кухонний інвентар зберігати окремо і застосовувати суворо за призначенням.
 • Кухар забезпечує співробітників гарячим харчуванням відповідно до табеля харчування службовців на даний день.
 • Кухар готує окріп для пиття дітям в ємкості харчоблоку і видає його на групи за графіком сніданку
 • Кухар зобов'язаний брати участь у складанні меню на наступний день, приймати участь в засіданнях Ради по харчуванню.
 • Кухар зобов'язаний щодня вранці детально знайомитися з меню - розкладкою на день, розвісити продукти на кожен прийом їжі в окрему тару.
 • Зобов'язаний приймати від завгоспа продукти по меню - розкладці на завтрашній день під розпис.

 

Підсобний робітник Ільченко Л.В.

 • Ільченко Людмила Вікторівна
 • Освіта: середньо-спеціальна
 • Посада: підсобний працівник 
 • Cтаж: 31 рік
 • Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст»

У своїй роботі підсобний працівник керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров'я, Статутом і даною посадовою інструкцією.

Логін: *

Пароль: *