ЗДО №1, Сквирський ЗДО №1 ”Світанок”, Сквира
Київська область, Білоцерківський район

Нормативні документи


Закони


Закон України «Про освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Загальнi вiдомостi про дошкiльну освiту в Українi

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного  процесу"

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Закон України "Про охорону дитинства"

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

Закону України "Про дитяче харчування"


Постанови, розпорядження, положення


Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Постанова КМУ № 910 від 08.10.12 року

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Постанова КМУ №10 від 11.01.12 року

Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад 

Постанова КМУ №1204 від 16.11.11 року

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року//Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.10 року

Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів

Постанова КМУ № 1122 від 05.10.09 року

Про затвердження Положення про центр розвитку дитини:

Постанова КМУ № 1124 від 05.10.09 року

Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад:

ПОСТАНОВА КМУ (зі змінами внесеними згідно з Постановою КМУ №1124 від 05.10.09 р.)

Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю:

наказ МОНУ №178 від 23.03.2005 р. 


Накази, листи, інструкції  


1. ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

2. ЩОДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЛИСТ ІІТЗО № 14.1/10-2574 ВІД 25.07.13 РОКУ

3.  ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ
НАКАЗ МОН № 1034 ВІД 23.07.13 РОКУ

4. ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У 2013/2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  ЛИСТ МОН № 1/9-446 ВІД 20.06.13 РОКУ

5. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОРІЄНТОВНИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

6.ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЛИСТ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 1/9-152 ВІД 28.02.13 РОКУ

7. ЗУПИНИТИ НАСИЛЛЯ НАД ДІТЬМИ – СПРАВА НАШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ГІДНОСТІ     ЛИСТ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 1/9-74 ВІД 05.02.13 РОКУ

8. ПРО ПІДСУМКИ АНАЛІЗУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У СТАРШИХ ГРУПАХ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА 1-Х КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ЛИСТ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 1/9-37 ВІД 21.01.13 РОКУ

9. ЩОДО РОЗПОДІЛУ РОБОЧОГО ЧАСУ У ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЛИСТ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 1/9-683 ВІД 26.09.12 РОКУ  

10. ПРО ЗМІНУ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ДІЛОВОДСТВА У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. ЛИСТ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 1/9-786 ВІД 29.10.12 РОКУ

11. ЩОДО ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. ЛИСТ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 1/9-839 ВІД 16.11.12 РОКУ

12.  ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЛИСТ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 1/9-779 ВІД 25.10.12 РОКУ

13. ПРО ЧИННІ ПРОГРАМИ ТА ПОСІБНИКИ ДЛЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.  ЛИСТ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 1/9-568 ВІД 13.08.12 РОКУ

14. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (НОВА РЕДАКЦІЯ)  НАКАЗ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 615 ВІД 22.05.12 РОКУ

15.  ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ "ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ". НАКАЗ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 604 ВІД 21.05.12 РОКУ.

16. ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ПОЧАТКУ 2012/2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. НАКАЗ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 630 ВІД 25.05.12 РОКУ

17. ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД
ЛИСТ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 1/9-413 ВІД 28.05.12 РОКУ

18.ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ "ВИХОВАТЕЛЬ РОКУ" НАКАЗ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 582 ВІД 15.05.12 РОКУ

19. ПРО ПІДСУМКИ АПРОБАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ "ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ"
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ МОНМОЛОДЬСПОРТ № 2/4-2 ВІД 1.03.12 РОКУ

20. ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНІВ ЗНАНЬ З ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ДОШКІЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, МОНМОЛОДЬСПОРТ, ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ № 721/519/92 ВІД 25.04.12 РОКУ

21. ЩОДО БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ.   ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІД 09.04.12 Р. № 1/9-272

22. ПРО ПОСАДУ КЕРІВНИКА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬН/ОГО ЗАКЛАДУ. ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІД 09.02.2012 №1/9-97

23. НАКАЗ МОНМОЛОДЬСПОРТ №1473 ВІД 20.12.11 РОКУ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ"

24. НАКАЗ МОНМОЛОДЬСПОРТ №1368 ВІД 25.11.11 РОКУ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СІМЕЙНОГО ТИПУ"

25. НАКАЗ МОНМОЛОДЬСПОРТ №1365 ВІД 25.11.11 РОКУ "ПРО ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ МЕДИЧНИХ  ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКАМИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

26. ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ "ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ" В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЛИСТ МОНМОЛОДЬСПОРТ №1/9-635 ВІД 19.08.11 РОКУ

27. ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОРОТКОТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЛИСТ МОНМОЛОДЬСПОРТ ВІД №1/9-577 ВІД 29.07.11 РОКУ

28. ЩОДО ТЕРМІНУ ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ДОСЯГЛИ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ, У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЛИСТ МОНМОЛОДЬСПОРТ №1/9-552 ВІД 21.07.11 РОКУ

29. ПРО ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ ДИТИНИ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЛИСТ МОНМОЛОДЬСПОРТ №1/9-389 ВІД 25.05.11 РОКУ

30. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКІ КОМІТЕТИ (РАДУ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
НАКАЗ МОНМОЛОДЬСПОРТ №398 ВІД 26.04.11 РОКУ

31. ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ТИПОВИХ ШТАТНИХ НОРМАТИВІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ЛИСТ МОН №1/9-114 ВІД 18.02.11 РОКУ

32. ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ "ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ"
НАКАЗ МОН №1111 ВІД 23.11.10 РОКУ

33. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
НАКАЗ МОН №1070 ВІД 09.11.10 РОКУ

34. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ШТАТНИХ НОРМАТИВІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
НАКАЗ МОН №1055 ВІД 04.11.10 РОКУ

35. ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ДІТЬМИ П'ЯТИРІЧНОГО ВІКУ ЛИСТ МОН № 1/9-666 ВІД 27.09.10 РОКУ

36. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: НАКАЗ МОН N 930 ВІД 06.10.2010Р.  

37.ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ДІТЬМИ П'ЯТИРІЧНОГО ВІКУ:ЛИСТ МОН № 1/9-666 ВІД 27.09.10 РОКУ

38. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПРО ОРГАНІЗОВАНУ І САМОСТІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»: ЛИСТ МОНІУ №1.418 – 3082 ВІД 26.07.2010 РОКУ

39. ПІДБІР І ВИКОРИСТАННЯ ІГРАШОК ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ЛИСТ МОН №19 – 470 ВІД 18.07.2008

40. ПРО СИСТЕМУ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЯКІ НЕ ВІДВІДУЮТЬ ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ: ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИЙ ЛИСТ МОН №19 – 583 ВІД 04.10.2007 РОКУ

41. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ: НАКАЗ МОНІУ;№178 ВІД 23.03.2005 Р.

Логін: *

Пароль: *