ЗДО №1, Сквирський ЗДО №1 ”Світанок”, Сквира
Київська область, Білоцерківський район

Правила утримання, навчання та виховання дітей

ПРАВИЛА УТРИМАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

     Дані Правила розроблені відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних комунальних та інтернатних навчальних закладах (наказ МОН України від 21.11.2002р. №667), статуту ДНЗ, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів, рішень місцевих органів влади.

     Правила є обов'язковими до виконання батьками дітей та особами, що їх замінюють і працівниками дошкільного навчального закладу.

     Батьки дітей або особи, які їх замінюють та працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за порушення даних Правил згідно з чинним законодавством.

 

I. Батьки дітей або особи, що їх замінюють, повинні знати, що:

1.1. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року.

1.2. Не зараховуються до дошкільного закладу зазначеного типу діти, які мають виражені порушення слуху, зору, розумово відсталі, з психопатоподібною поведінкою, хворі на епілепсію, шизофренію; з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують особливого догляду.

1.3. Для зарахування дитини у дошкільний заклад батькам або особам, які їх замінюють, необхідно пред’явити:

- заяву;

- свідоцтво про народження дитини;

- довідку від педіатра чи сімейного лікаря про стан здоров’я дитини.

1.4. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп у дошкільному закладі здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень).

1.5. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період ( 75 днів ).

1.6. Відрахування дітей з дошкільного навчального закладу завідувач може здійснювати в таких випадках:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

1.7. Не менше як за 10 календарних днів завідувач дошкільним закладом зобов’язаний повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини.

1.8. Дошкільний заклад працює 5 днів в тиждень з 7.30 до 18.00 години. Вихідними днями є субота, неділя і загальнодержавні святкові дні.

1.9. Батьки зобов’язані знати, що своєчасний прихід і забирання дитини - необхідна умова правильної реалізації виховно-освітнього процесу. Про неможливість приходу дитини в дошкільний заклад по хворобі або іншій поважній причині необхідно обов'язково повідомити в дошкільний заклад. 

1.10. Вимоги до зовнішнього вигляду і одягу дітей :

- охайний вигляд, застебнутий на всі ґудзики одяг і взуття;

- умите обличчя;

- чисті ніс, руки, підстрижені нігті;

- підстрижене (у хлопчиків) і ретельне розчесане (у дівчаток) волосся;

- відсутність нальоту на зубах;

- чиста нижня білизна;

- охайні статеві органи і чистий анус;

- наявність достатньої кількості носових хусток.

Перш ніж вести дитину в дошкільний заклад, перевірте, чи відповідає її костюм порі року і температурі повітря. Прослідіть, щоб одяг дитини не був дуже великим і не сковував її рухів. В правильно підібраному одязі дитина вільно рухається і менше стомлюється. Зав'язки і застібки повинні бути розташовані так, щоб дитина могла самостійно себе обслужити. Взуття повинне бути легким, теплим, точно відповідати нозі дитини, легко зніматися і взуватися. Носова хустка необхідна дитині як в приміщенні, так і на прогулянці. Зробіть на одязі зручні кишені для його зберігання.

Щоб уникнути випадків травматизму, батькам необхідно перевірити вміст кишень в одязі дитини на наявність небезпечних предметів.

1.11. Категорично забороняється приносити в дошкільний заклад гострі, ріжучі, скляні предмети (ножиці, ножі, шпильки, цвяхи, дзеркала, скляні флакони), а також дрібні предмети (намистини, ґудзики і т.п.), таблетки.

1.12. Забороняється одягати дитині будь-які прикраси (в тому числі і дорогоцінні), так як це може зашкодити стану здоров’я Вашої дитини.

1.13. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність за збереження речей дитини (предмети одягу, взуття).

1.14. Комплектування груп у дошкільному закладі передбачає перебування в ній дітей одного віку або з різницею у віці. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах, а саме :

- групи для дітей ясельного віку (від 1,5 до 3-х років) – до15 осіб;

- групи загального розвитку для дітей від 3-х до 6 (7) років – до 20 осіб;

- групи різновікові (змішані) для дітей загального розвитку від 3-х до 6 років – до15 осіб;

1.15. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень).

1.16. В літньо-оздоровчий період допускається зведення груп (в зв’язку із зменшенням контингенту дітей).

1.17. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня.

II. Дошкільний навчальний заклад зобов'язується:

2.1. Створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечувати їх дотримання.

2.2. Сприяти збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей.

2.3. Забезпечувати відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти.

2.4. Формувати у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки.

2.5. Формувати у дітей бережне ставлення до особистих речей.

2.6. Бути осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.

2.7. Дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють.

2.8. Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

2.9. За бажанням батьків надавати додаткові освітні послуги, які не визначені державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом в межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ України.

III. Дошкільний навчальний заклад забезпечує:

- охорону життя, зміцнення фізичного і психічного здоров’я дитини;

- її інтелектуальний, фізичний і особистісний розвиток;

- розвиток творчих здібностей та інтересів;

-здійснення індивідуального підходу до дитини, враховуючи особливості її розвитку;

-захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, що шкодять її здоров'ю, а також від усіх форм фізичного та психічного насилля;

- медичне обслуговування дітей на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або лікарями Черкаської міської дитячої лікарні

- проведення обов’язкових медичних оглядів дітей, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями,

- проведення планових профілактичних щеплень лише після ретельного медичного огляду дітей та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють;

- надання невідкладної медичної допомоги на госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (уразі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють;

- організацію 3-х разового харчування відповідно встановлених натуральних норм та у межах відповідних бюджетних призначень.

IV. Батьки дітей або особи, які їх замінюють, мають право:

4.1. Вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти.

4.2. Обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу.

4.3. Звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання i навчання своїх дітей.

4.4. Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

4.5. Брати участь в поліпшенні покращенні організації навчально-виховного процесу.

4.6. Заслуховувати звіти завідуючої дошкільним закладом і педагогів про роботу з дітьми в групі.

4.7. Вносити добровільні благодійні внески по мірі потреб дошкільного навчального закладу та можливостей батьків на покращення харчування, навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу згідно чинного законодавства.

4.8. Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.

V. Батьки дітей або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

5.1. Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей.

5.2. Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливого ставлення до довкілля.

5.3. Забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної освіти за будь-якої форми.

5.4. Поважати гідність дитини.

5.5. Приводити дитину в дошкільний навчальний заклад вчасно, чистою, охайною.

5.6. Суворо дотримуватися режиму перебування дитини в ДНЗ та чергування режимних моментів в групі.

5.7. Формувати у дітей культурно-гігієнічні навички, культуру поведінки, відповідальність за стан своїх речей, а устаршому віці відповідальність за збереження своїх речей.

5.8. З метою охорони життя і здоров'я дітей не давати з собою в дошкільний навчальний заклад ліки, солодощі, різноманітні прикраси, гострі предмети.

5.9. Особисто передавати дитину вихователю та вчасно забирати її з дошкільного навчального закладу у вихователя не пізніше 18:00 год.,не довіряючи її малолітнім дітям або стороннім людям.

5.10. Приводити та забирати дитину тільки в тверезому стані, особам в стані алкогольного сп'яніння вихователь має право дитину не віддавати.

5.11. Не палити на території дошкільного навчального закладу.

5.12. Не заїжджати власним транспортом на територію дошкільного навчального закладу;

5.13. Попереджувати конфліктні ситуації з працівниками дошкільного навчального закладу та батьками або особами, які їх замінюють.

5.14. Щомісяця, не пізніше 10-го числа поточного місяця, вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі. 5.15.Інформувати дошкільний заклад про відсутність дитини, її хворобу;

5.16. Попереджати дошкільний заклад на передодні приходу дитини в групу після відсутності 3-х днів.

5.17. Взаємодіяти з дошкільним закладом по всім напрямках виховання і навчання дитини;

5.18. Регулярно відвідувати загальні і групові батьківські збори.

5.19. Надавати посильну допомогу в реалізації статутних завдань, створення предметно-розвиваючого середовища , проведенні спортивних заходів, дитячих свят, охорони життя, оздоровлення, корекційно-відновлювальної роботи.

5.20. Берегти майно дошкільного закладу як в приміщенні, так і на території закладу; оберігати зелені насадження, квітники.

Чи мають право неповнолітні особи забирати своїх братів і сестер з дошкільного навчального закладу?

Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. №2947- ІІІ (із змінами, далі – (сімейний кодекс) батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами, далі – Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до Закону № 2402.

У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (із змінами, далі – Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

Згідно з частиною 2 статті ІІ Закону № 2628, дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.

Тобто, вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров'я тощо.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (із змінами, далі – Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність.

Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу.

3 огляду на це, забирати з дошкільного навчального закладу своїх братів та/або сестер має право лише особа, яка досягла повноліття.

Логін: *

Пароль: *