ЗДО №1, Сквирський ЗДО №1 ”Світанок”, Сквира
Київська область, Білоцерківський район

ЗВІТ директорки Ольги ЛУЦЕНКО за 2022/2023 навчальний рік

З В І Т

ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ясла-садок) комбінованого типу №1«СВітанок»

Ольги Луценко

ПО ПІДСУМКАМ РОБОТИ ЗА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Ольга ЛУЦЕНКО, директорка Сквирського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №1«Світанок», освіта повна вища педагогічна, педагогічний стаж 16 років , звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2022/2023 навчальний рік.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Сквирський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Світанок» розпочав функціонування з 1944 року.

Заклад знаходиться у комунальній власності міста. Балансоутримувач – управління освіти і науки Сквирської міської ради.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи закладу 9 годин: з 8.00 до 17.00; різновікова група з 7.30 до 18.00

Діяльність закладу здійснюється у відповідності до Законів України: Конституції України, Закону України « Про освіту», Закону України « Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Санітарного регламенту, Статуту ЗДО , Колективного договору та інших розпорядчих документів.

Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

Діяльність керівника закладу дошкільної освіти направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

2. Склад вихованців:

ЗДО має пристосоване приміщення.

Комплектація груп дітьми в 2022/2023 навчальному році складала – 70 дітей. В очному режимі в ЗДО функціонувало 4 групи ( 2 групи з денним перебуванням дітей, 2 групи з короткотривалим перебуванням). Заклад освіти орендує найпростіше укриття в багатоквартирному будинку.

Всі 4 групи укомплектовані згідно програмових та санітарно – гігієнічних вимог. ЗДО кабінет учителя – логопеда та практичного психолога, ігрові майданчики для 4 вікових груп.

Середньомісячне відвідування за навчальний рік склало 68 % .

У 2022/2023 навчальному році ЗДО надав освітні послуги 70 вихованцям. 1 вересня 2023 року до закладів загальної середньої освіти підуть 17 випускників ЗДО.

Станом на 1 червня 2023 року подано 16 заяв на влаштування дітей до Сквирського ЗДО № 1“Світанок” на 2023/2024 навчальний рік.

2. Кадрове забезпечення

В закладі дошкільної освіти проводиться відповідна робота, направлена на забезпечення закладу кадрами.

У 2022/2023 навчальному році трудовий колектив налічував 22 працівника.

Із них : 11 – педагогічні працівники;

             11 – обслуговуючий персонал .

Педагогічний процес у Сквирському ЗДО № 1 «Світанок» забезпечують 11 кваліфікованих спеціалістів: директор, учитель-логопед, практичний психолог, два музичні керівники, 6 вихователів. 81 % мають вищу педагогічну освіту, 19 % - середню спеціальну освіту.

З них :

· вищу кваліфікаційну категорію – 3 педагоги

· першу кваліфікаційну категорію – 2 педагога

· другу кваліфікаційну категорію – 2 педагоги

· кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 4 педагогів

- звання «вихователь-методист» - 1 педагог

 

За період 2022/2023 навчального року атестовано три педагога:

Ольга Адамчук, встановлено кваліфікаційну категорію « спеціаліст I категорії»;

Ольга Луценко, встановлено кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії»;

 

Наталія Чернега підтверджено кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії» .

4 педагога пройшли курси підвищення кваліфікації ( Галина Рибак, Євгенія Кекіль, Аліна Гаркуша, Ольга Луценко ).

В закладі працює 11 працівників з обслуговування : завідувач  господарства, сестра медична старша, 3 працівників харчоблоку, 4 помічники вихователя, робітник з комплексного обслуговуванню приміщення.

3. Організація освітньо-виховної роботи

Заклад дошкільної освіти здійснює освітньо - виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, Статуту ЗДО, Базового компоненту дошкільної освіти, санітарного Регламенту. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в Сквирському ЗДО №1  «Світанок» у 2022/2023 навчальному році визначався освітніми програмами «Впевнений старт» (для дітей старшого та середнього дошкільного віку) та «Українське дошкілля». Поряд з тим ЗДО використовує інноваційні технології: розвивальні ігри Кюїзенера, Дьєнеша

- «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» Н.Гавриш, О. Саприкіна, О.Пометун;

- використання авторської методики «Розвивальне читання» Л. Шелестової

Протягом навчального року всі педагоги ЗДО постійно підвищували педагогічну майстерність, приймаючи участь у роботі методичних об’єднань міста.

Вихователі Леся Бусол, Наталія Чернега, ольга Луценко організували та провели обласний майстер-клас на тему «Формування у дошкільників нових моделей поведінки, стилю життя відповідно до парціальної програми «Дошкільнятам- освіта для сталого розвитку» для вихователів, вихователів-методистів закладів дошкільної освіти

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

Педагогічні ради:

1. «Організація освітнього процесу на 2022/2023 навчальний рік під час дії воєнного стану» (серпень, 2022)222

2. «Продовжувати формувати розвиток та виховання, вміння та навички дошкільників орієнтовані на сталий розвиток» (грудень, 2022)

3. «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час дії воєнного стану» (лютий 2023)

4. «Аналіз якості та результативності організації освітнього процесу 2022/2023 навчального року під часдії воєнного стану» (травень, 2023)

Впродовж 2022/2023 навчального року працювала творча група з проблеми «Формування в дошкільників основ екологічної, економічної, соціальної свідомості в контексті стратегії сталого розвитку».

До складу творчої групи ввійшли такі педагоги:

1. Ольга Луценко - директор;

2. Леся Бусол -  вихователь;

3. Наталія Чернега - вихователь;

Всі напрацьовані матеріали членів творчої групи готові до використання. А саме:

- опрацьовано періодичні видання, підібрано методичну літературу, публікації з даної проблеми;

- обговорено ідеї та теми, шляхи надання освіти для сталого розвитку – нового напряму у сучасній освіті»;

- надано консультування та методична допомога педагогічним працівникам з даної проблеми;

- створено умови для формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток;

- поновлена картотека методичних матеріалів та тематичних статей «Освіта для сталого розвитку»;

- проведено анкетування педагогів щодо вмотивованості та обізнаності з проблеми сталого розвитку;

- членами творчої групи проведено моніторинг ефективності проведеної роботи за рік;

Перша педагогічна рада відбулася у формі круглого столу:

- в обговоренні і затвердженні плану на новий навчальний рік приймав участь весь педагогічний колектив; педагогам були надані оновлені рекомендації для роботи в ЗДО в умовах пандемії та воєнного стану;

- з вересня педагоги проводили освітній процес за дистанційною формою роботи. ЗДО уклв договір безоплатної оренди найпростішого укриття та відновив свою роботу в очному режимі. 2 групи з відвідуванням дітей на цілий день, 2 з короткотривалим перебуванням.

Проведені дві тематичні педагогічні ради.

Другу педагогічну раду проведено у листопаді 2023 року «Освіта сталого розвитку - джерело мотивації до формування людино центричного суспільства», мета якої залучити педагогів до обговорення питань, пов'язаних з освітою сталого розвитку; формувати вміння моделювати й реалізувати завдання сталого розвитку; розвивати творчі здібності; спонукати дотримуватись сталого способу життя та навчати цього дошкільників. До педагогічної ради підготовлено директором доповідь «Змістовне наповнення освіти для сталого розвитку», надано консультації вихователелем Лесею Бусол «Сталий розвиток починаємо з дошкільного дитинства. Освіта для сталого розвитку дошкільників або Як організувати роботу з дітьми», методичні рекомендації «Формування у дошкільників мотивації до дій та моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя» та поради педагогам з даного питання. Вихователь Наталія Чернега підготувала консультацію «Педагогіка емпауерменту - доцільність методів у формуванні моделей поведінки дошкільників для сталого розвитку». Було переглянуто тематичні заняття в молодній, середній, старшій групах.. Аналіз освітньо-виховної роботи в групах «Чорнобривчики», «Бджілки», «Пізнайки», дає можливість зробити висновок, що у вихователів склалась певна система і стиль у роботі з дітьми та їх батьками з впровадження питань освіти для сталого розвитку в ЗДО. З метою поповнення дидактичного забезпечення освітнього процесу з питань сталого розвитку, підвищення рівня професійної компетентності вихователів, опанування вихователями нових форм роботи з батьками (інтернет платформи), підвищення інтересу до поглибленого опрацювання проблеми та виявлення і поширення педагогічного досвіду з питань сталого розвитку дошкільників був проведений конкурс «Кращий онлайн матеріал для батьків з питань сталого розвитку», на якому вихователі всіх груп продемонстрували сучасні новинки у роботі з батьками щодо сталого розвитку в ЗДО.

На третій педагогічній раді, яка пройшла в формі семінару-тренінгу у лютому 2023 року «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час дії воєнного стану», на якому практичний психолог Світлана Левчук знайомила педагогічний колектив з психологічними практиками для підтримання емоційного та психічного здоров’я.

Педагогічні працівники отримали такі консультації:

- «Симптоми посттравматичного стресового розладу»;

- «Інтелектуальне заземлення»;

- «Фізична стабілізація»;

- «Вправа – Безпечне місце»;

- «Як справлятися з панічними атаками, відчуттям нестачі кисню»;

- «Пережити апатію».

В листопаді місяці відбувся семінар практичного психолога Світални Левчук Кризова допомога та допомога близьким», на якому психолог ознайомила педагогів з практичними вправами, методами та засобами для самодопомоги у кризових ситуаціях. Такі семінари допомагають педагогічним працівникам контролювати контролювати різноманітні кризові ситуації в дитячих колективах.

Четверта педагогічна рада була проведена 31.05.2023 року по підведенню підсумків освітньої роботи за рік. Педагогічний колектив прозвітував про пророблену роботу , а також затвердив план на літній оздоровчий період.

Відповідно до річного плану в ЗДО були проведені у всіх діючих групах музичні свята та розваги «Українські вечорниці, калита». «Миколай до нас іде…», «Щедрівочка щедрувала», «Весна веснонька», «Подарунок мамі», «Великоднє диво». «Весна прийшла, тепло принесла». Свята та розваги в цьому навчальному році проводилися без участі батьків у зв’язку з карантинними обмеженнями та воєнним станом. Виключенням став тільки випускне свято «Три замріяні коти». У закладі проводилися виставки дитячих робіт  відповідно запланованих у річному плані, в яких приймали участь всі групи ЗДО.

З 13.03. по 17.03. 2023 в ЗДО відбувся «Тиждень безпеки дитини. Протимінні заходи». Під час підготовки до «Тижня безпеки дитини» проведено ряд заходів:видано наказ від 10. 03 .2023р. № «Про проведення «Тижня безпеки дитини» та «Дня цивільного захисту» в ЗДО у весняно-літній період 2023 року»; опрацьовано з працівниками ЗДО інструкцію з охорони праці №24 з надання першої долікарської допомоги»; проведено бесіди з педагогами: «Порядок зв’язку з екстреними службами», «Основні правила поведінки при виявленні маловідомих предметів»; з педагогами відбувся круглий стіл, де обговорювалися питання: «Дії персоналу при виникненні НС», «Дії під час обстрілу та авіа ударів».

Протягом тижня вихователі усіх вікових груп проводили різноманітні заходи відповідно до віку дітей з протимінної безпеки. Малята переглядали мультфільми з «Пес Патрон», відео уроки «Що таке мінна?», «Побачив міну?», «Правила мінної безпеки». Грали у різноманітні дидактичні ігри, виконували завдання та навчались правилам поводження з незнайомими предметами.   

Проведено навчальну евакуацію дітей усіх вікових груп з приміщення ЗДО.

Вихователями усіх вікових організовано виставку дитячих малюнків: «З вогнем не будемо жартувати – про небезпеку потрібно знати».

 Також проведено роботу з батьками:

- консультації (онлайн та офлайн) : «Тривожна валіза», «Склад медичної аптечки»; «Сімейний план дій при надзвичайних обставинах»; «Правила безпеки при загрозі терористичного акту», «Як забезпечити безпеку?»;

- анкетування батьків з питання безпеки життєдіяльності дітей;

Надалі будемо продовжувати спрямовувати методичну роботу на модернізацію змісту, форм, методів освітнього процесу; створювати сприятливі умови для діяльності творчих груп, впровадження в практику роботи інноваційних технологій; забезпечення диференційованого підходу до дітей під час проведення освітньої роботи.

4. Система роботи щодо соціального захисту дитини.

У 2022/2023 навчальному році у всіх вікових  групах виховуються 17 діток пільгових категорій ( 3 дітей ВПО, 3 дітей , батьки яких є учасниками АТО, 7 дітей, батьки яких Указом Президента підлягоають загальній мобілізації, 2 дитини з малазабезпечених сімей ).

У ЗДО створено соціальний паспорт родин пільгових категорій.

Адміністрацією закладу своєчасно оформляються та подаються до управління освіти і науки клопотання та необхідні документи для отримання такими родинами пільги - безоплатного харчування.

Надається методична і консультативна допомога сім'ям, забезпечується процес включення батьків у роботу з виховання, навчання та адаптації дитини.

Організація харчування

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 « Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами від 28.07. 2021 № 786; Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах ( наказ МОН та МОЗ № 298/227 від 17.04.2006. За період 2022-2023 років за результатами перевірок Білоцерківського міжрайонного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, невідповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Оснащення матеріально-технічної бази з організації харчування забезпечує оптимальні умови для прийому, зберігання, обробки і приготування продуктів харчування.

В закладі складаються примірні чотирьохтижневі меню на всі чотири сезони, які затверджуються директором та узгоджуються з заступником начальника управляння – начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Білоцерківського районного управління  Держпродспоживслужби в Київській області.

Меню вивішується щодня увечері, щоб батьки могли напередодні ознайомитися з ним.

Станом на 01.06.2023 року у закладі харчуються безкоштовно 17 дітей .

Питання організації харчування підлягають адміністративному та медичному контролю, результати обговорюються на виробничих нарадах, педагогічних радах.

6. Медичне обслуговування дітей

В ЗДО створено оптимальні умови для проведення медичної, профілактичної, фізкультурно - оздоровчої роботи. Медична й профілактично-оздоровча робота здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти. З метою пропагування здорового способу життя в закладі з дітьми та батьками проводиться санітарно-просвітницька робота. На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов утримання дітей

7. Управлінська діяльність директора ЗДО

Директор ЗДО підпорядковується безпосередньо начальнику управління освіти і науки. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, рішеннями Уряду, розпорядженнями засновника, наказами управління освіти і науки, правилами і нормами з охорони праці, Статутом закладу, Колективним договором. Управлінські рішення та дії керівника ЗДО були спрямовані на виконання таких завдань:

1. Організація діяльності колективу щодо надання освітніх послуг дітям дошкільного віку відповідно до статуту ЗДО.

2. Комплектування мережі  груп на 1 вересня 2022/2023 навчального рокута розприділення педагогічного навантаження.

3. Облаштування найпростішого укриття та забезпечення його належного санітарного стану .

4.Забезпечення умов для безпечного перебування дітей у ЗДО, ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

5. Організація харчування та медичного обслуговування дітей.

6.Вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

7. Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

8. Створення сприятливого емоційно – психологічного клімату у колективі ЗДО, забезпечення умов для фізичного та психічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

9. Організація різних форм співпраці з батьками.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого закладу. Цьому сприяє власний офіційний сайт.

8. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗДО

У 2022/2023 навчальному році всі кошти направлені на :

створення належних безпечних умов перебування дітей у ЗДО,

дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

9. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в організації освітньо – виховної роботи з дітьми. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та навчання дітей. Педагогічний колектив використовував для цього різні активні форми співпраці :

- батьківські збори;

- індивідуальні консультації спеціалістів (учителя –логопеда, практичного психолога)

- виставки робіт дітей , батьків та вихователів,

- участь батьків у підготовці та проведенні свят ,

- волонтерство та благодійна допомога ЗСУ;

- круглі столи;

- онлайн – спілкування, спілкування з допомогою вайбер, спілкування у групах .

Дякую родинам наших вихованців за допомогу в організації освітньо процесу , за створення затишку на території та у приміщенні ЗДО.

10. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників

В закладі організовано триразове харчування дітей. Всі діти ЗДО отримали новорічні подарунки.

Працівники та батьки вихованців ЗДО перетворили орендоване підвальне приміщення на найпростіше укриття для учасників освітнього процесу. Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. У річному плані роботи в розділі « Охорона життя і здоров’я дошкільників» розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму. Розроблений та затверджений в ЗДО план заходів , спрямованих на запобігання та протидію булінгу на 2022-2023 навчальний рік, який включає комплексну роботу з усіма учасниками освітньо- виховного процесу.

Інформація про виконану роботу висвітлюється на сайті закладу. Вихователі в вайбері для батьків вихованців розміщували цікаву інформацію з питань безпеки дитини та профілактики булінгу: розвивальні мультфільми, відео-заняття, консультації он-лайн , пам’ятки тощо. На заключній педагогічній раді педагоги прозвітували про проведену роботу щодо профілактики булінгу у своїх групах.

Працівники ЗДО двічі на рік проходять медичний огляд.

Всі працівники, які хворіють, отримують згідно листків непрацездатності допомогу по тимчасовій втраті працездатності.

Всі працівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих .

11. Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Протягом року згідно річного плану були проведенні у кожній віковій групі тематичні дні такі як:

«День Гідності і Свободи»,

«Ми щасливі діти! До дня дитини»,

«День збройних сил України»,

 «День Соборності України»,

«День пам’яті Героїв небесної Сотні»,

«День пам’яті та примирення»,

«Вишиванка – символ України».

Також протягом 2022/2023 навчального року активно працювали вузькі спеціалісти практичний психолог та учитель-логопед, які провели низку заходів, а саме:

Семінар практичного психолога для педагогічних працівників «Кризова допомога та допомога близьким»,

Семінар-практикум учителя-логопеда для педагогічних працівників «Роль казки в розвитку мови дитини»

01 квітня 2023 заклад освіти брав участь у благодійному ярмарку на площі Героїв Небесної Сотні Сквирської міської ради «Незламний дух нескореної нації» для підтримки ЗСУ., який був організований Сквирською міською радою.

У підготовці та проведенні благодійного ярмарку брали участь вихователі усіх вікових груп, малеча разом з батьками та всі працівники закладу. Батьки активно долучились до акції та під керівництвом вихователів виготовили найрізноманітнішу патріотичну символіку та прикраси до Великоднього свята. Під час продажу виробів заклад освіти виручив 6 тис. грн., які були передані на потреби нашої армії.

5 грудня до Сквирського ЗДО №1 «Світанок» завітала волонтер Наталія ХАРЧУК на святковий захід до Дня Збройних сил України.

Батьки разом із своїми дітлахами виготовили Ляльку-Мотанку та ангелочків, а найголовніше, що була зібрана подарункова посилка для нашого пораненого бійця Дмитра РЕЧИЧА, який на даний час знаходиться у госпіталі на лікуванні. Всі подарункові посилки зібрані за допомогою батьків, кошти, які зібрали працівники закладу освіти та Лялька-Мотанка передані волонтеру Наталії ХАРЧУК для наших героїв.

2022/2023 навчальний рік дійсно виявився роком викликів та бар'єрів.

Але я з задоволенням хочу констатувати, що ми вижили, достойно його прожили та успішно дійшли до фінішу. Вистояли осінь. Працювали з постійними відключеннями світла, по 5 разів на день бігали в укриття. Працівники харчоблоку у надскладних умовах забезпечували вихованців гарячим трьохразовим харчуванням. Найголовніше, що при таких складних умовах праці  заклад дошкільної освіти не закривався. Ми повноцінно надавали свої послуги, тобто давали можливість батькам працювати, годувати свої сім'ї та підтримувати наші Збройні Сили України

Я вдячна всім працівникам закладу за роботу.

Я вдячна всім батькам, які допомагали та допомагають нам створювати затишок та комфорт для дітей, все те, без чого неможливо надати якісну дошкільну освіту нашим вихованцям .

Продовжуємо сіяти вічне, добре, мудре. Продовжуємо віддавати тепло сердець, любов та ласку нашим найкращим дітям.

Колектив працює і буде працювати надалі …

СЛАВА УКРАЇНІ. ГЕРОЯМ СЛАВА.

 

Логін: *

Пароль: *