ЗДО №1, Сквирський ЗДО №1 ”Світанок”, Сквира
Київська область, Білоцерківський район

Наказ , План заходів спрямованих на запобіганню та протидію булінгу (цькування) в Сквирському ДНЗ №1 "Світанок"

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

СКВИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №1 «СВІТАНОК»

Адреса: 09000, м. Сквира, вул.М.Рильського тел. (04568) 5-18-92 е-mailskviradns1@ukr.net

Наказ

 

10.02.2020                                                                                     № 4

 

Про запобігання випадків

булінгу в закладі дошкільної освіти

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеві державні адміністрації», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577, Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047, листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» та з метою попередження булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від булінгу, та ефективного реагування на факти насильства в закладі освіти

НАКАЗУЮ:

1. Призначити Бусол Л.П., вихователя закладу, уповноваженою особою для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства (булінгу) та отримання заяв/повідомлень від постраждалої дитини чи інших осіб.

2. Вихователям та медичній сестрі закладу дошкільної освіти:

2.1. Постійно організовувати соціально-педагогічний супровід (патронаж) здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу.

2.2. Вчасно повідомляти уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей про випадки булінгу.

2.3. Довести до відома здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків та інших учасників освітнього процесу щодо їх обов’язку повідомляти керівника закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб

2.4. Нести персональну відповідальність за дотримання законодавства щодо захисту суспільної моралі, попередження випадків жорстокості та насильства серед неповнолітніх, активізувати діяльність, спрямовану на розвиток духовності та зміцнення моралі у дітей.

2.5. Проводити заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, що спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

2.6. У разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на домашнє насильство, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини, повідомити керівникові закладу освіти чи вихователю-методисту таку інформацію з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.

Відповідальні: вихователі всіх вікових груп і медична сестра закладу

                                                                                                                            Постійно

 1. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії булінгу в закладі дошкільної освіти (додаток 1)

Відповідальна: завідувач Луценко О.А.

                                                                                                                            Постійно

4. Провести інструктаж для всіх працівників закладу освіти, в ході якого висвітлити питання: правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; план заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі ( додаток 2)

Відповідальна: завідувач Луценко О.А.

                                                                                                                           До 01.03.2020

5. Заступнику завідувача з господарства щотижня здійснювати перевірку приміщень, території закладу освіти з метою виявити місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу

Відповідальна: Мельничук О.М.

 Постійно

6. Оприлюднити на веб-сайті закладу освіти: правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; план заходів закладу освіти, спрямований на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування)

                                                                                                                                    Постійно

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

 

 

         Завідувач                                                                                  Ольга ЛУЦЕНКО

 

 

 

Додаток 1

 

                                                                                 План заходів                                                                                                                                                             

спрямованих на запобігання та

протидію булінгу ( цькуванню)

в Сквирському ДНЗ №1 «Світанок»

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1

Оновлення та опрацювання нормативно-правових документів, що забезпечують запобігання та протидію булінгу

 

постійно

 

Завідувач, вихователі

2

Створення безпечного освітнього середовища в ДНЗ вільного від насильства та булінгу (цькування)

 

постійно

 

Завідувач, вихователі

3

Надання психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти , які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу

 

за запитом

 

вихователі

4

Консультація для вихователів: «Як вирішити дитячі конфлікти?»

Червень 2020

завідувач

5

Організація роботи «Скриньки довіри» для батьків і педагогів, оновлення інформації веб-сайту з проблеми запобігання та протидію булінгу

 

Березень 2020

 

завідувач

6

Проведення профілактичної роботи щодо запобіганню булінгу в ДНЗ

систематично

Вихователі, медична сестра

7

Групова консультація для педагогів: «Види та форми булінгу»

Лютий 2020

завідувач

8

Ширінг для педагогів « На скільки серйозною є проблема булінгу та мобінгу в дошкільному закладі»

 

Квітень 2020

 

Вихователі Ринтюк С.В., Чернега Н.С.

9

Тренінг для батьків: «Вчимося спілкуватися з дитиною»

Вересень 2020

Кекіль Є.О., Адамчук О.М.

10

Інтерактивне заняття для педагогів з елементами тренінгу «Булінг, мобінг: сутність та ключові ознаки»

 

Травень 2020

 

Бусол Л.П., Гаркуша А.В.

11

Консультація: «Як навчити дитину цивілізовано виражати гнів?» (профілактика булінгу)

 

Вересень 2020

 

Луценко О.А., Ринтюк С.В.

12

Проведення діагностики стану професійного вигорання педагогів

Жовтень 2020

Практичний психолог Левчук С.С.

13

Виступ на батьківських зборах «Чому діти стають жертвами булінгу»

Вересень 2020

Вихователі груп

14

Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність.

 

Жовтень-листопад 2020

 вихователі

15

Професійна майстерня: «Толерантність як компонент професійної культури педагога. Протидія булінгу»

Грудень 2020

Луценко О.А.

16

Розповсюдження інформації щодо профілактики булінгу та мобінгу

систематично

виховаетлі

 

Додаток 2

Затверджено:

Завідувач Сквирського

ДНЗ № 1 «Світанок»

_______ О.А. Луценко

11 лютого 2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ВИПАДКІВ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

У Сквирському ДНЗ №1 «Світанок»

1. Загальні положення

1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є: систематичність (повторюваність) діяння; наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності); дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

2. Повноваження керівника та уповноважених ним осіб щодо запобігання

та протидії булінгу (цькуванню)

2.1. Керівник Сквирського дошкільного навчального закладу ясла-садок комбінованого типу №1 «Світанок» здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами

здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції

України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування; повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у

справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2.2. Педагогічні працівники та медична сестра закладу забезпечують :

- реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом

організації тематичних заходів, бесід, консультацій з метою формування навичок

толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії;

- прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на вебсайті закладу, розміщення в інформаційних куточках для батьків і здобувачів освіти інформацію та нормативно-правові акти з питань щодо протидії булінгу:

- план заходів, спрямований на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в

закладі освіти; порядок подання та розгляду (із дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування); правила поведінки здобувача освіти з закладі освіти. Забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких

форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за

будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

повідомляють керівника про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти,

педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком

яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків

булінгу (цькування); виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в Сквирського ДНЗ №1 «Світанок»

3.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) Сквирського ДНЗ №1 «Світанок» (далі – Комісія) створюється наказом керівника закладу та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).

3.2.У своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні

правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).

3.3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники, (у тому числі практичний психолог), батьки постраждалого та булера та інші зацікавлені особи.

3.4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (із дотриманням

конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в ДНЗ, Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування).

3.5. Засідання Комісії скликається керівником ДНЗ для розгляду та неупередженого

з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в закладі відповідно до заяв, що

надійшли.

3.6. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

3.7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

3.8. Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей із повідомленням про випадки булінгу (цькування).

1. Порядок подання та розгляду (із дотриманням конфіденційності) заяв про

випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

 •  Учасники освітнього процесу подають заяву керівнику закладу освіти про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
 •  Керівник закладу освіти розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.
 • Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) із залученням осіб, від яких отримали інформацію.
 •  Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.
 •  Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії. Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

1. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування)

     -  У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами

        розслідування та висновків Комісії повідомляються уповноважені підрозділи

        органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки     булінгу  (цькування) в Сквирському ДНЗ №1 «Світанок»

 • Виконується рішення та рекомендації Комісії в Сквирському ДНЗ №1 «Світанок»
 •  Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які

           вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

 •  Керівник Сквирського ДНЗ №1 «Світанок» або уповноважені ним особи відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти.

1. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

6.1. Здобувачі освіти:

6.1.1. мають право на:

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою,

- пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

6.1.2. зобов’язані:

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу,

- дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

6.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу:

6.2.1. мають право на:

- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

6.2.2. Зобов’язані:

- повідомляти керівника про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти,

педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

6.3. Батьки здобувачів освіти:

6.3.1. мають право:

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі – щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

- подавати керівнику Сквирського  ДНЗ №1 «Світанок» або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

6.3.2. зобов’язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і

довкілля;

 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • сприяти керівнику закладу у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

Логін: *

Пароль: *