ЗДО №1, Сквирський ЗДО №1 ”Світанок”, Сквира
Київська область, Білоцерківський район

З В І Т директора Луценко О.А. за 2020-2021 навчальний рік

З В І Т

директора Сквирського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №1«Світанок» Луценко О.А. за 2020-2021 навчальний рік перед педагогічним колективом та громадськістю

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Луценко Ольга Анатоліївна , директор Сквирського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №1 «Світанок», освіта вища педагогічна, педагогічний стаж 11 років, звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2020-2021 навчальний рік.

1.Загальна характеристика:

Сквирський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №1 «Світанок» Сквирської міської ради Київської області для дітей віком від 1,5 до 6 (7) років, де забезпечується догляд за ними, розвиток, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Засновником і власником дошкільного закладу є Сквирська міська рада. Заклад дошкільної освіти спрямовує діяльність на реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти, керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад іншими нормативно-правовими актами, наказами та рекомендаціями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, власним статутом.

 

Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Статуту закладу дошкільної освіти. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення умов для фізичного, розумового та духовного розвитку дітей.

 

Діяльність закладу освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного, психологічного, духовного здоров’я дитини; виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови,; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти; здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї; забезпечення соціальної адаптації та готовності дитини продовжувати освіту.

В закладі дошкільної освіти функціонують 4 групи: одна група для дітей раннього віку, дві групи для дітей дошкільного віку та одна спеціалізована (логопедична) група.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи закладу 9 годин: три групи працюють з 8.00 до 17.00, одна група працює 10,5 годинним перебуванням дітей з 7.30 год. до 18.00 год.

В Сквирському ЗДО №1 «Світанок» визначені години прийому громадян адміністрацією та закладу. За останні роки звернення, переважно, стосувалися влаштування дітей до закладу дошкільної освіти і працевлаштування.

Прийом дітей до закладу освіти здійснюється у відповідності до ст. 34 Закону України «Про освіту», ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту», п. 6 «Положення про дошкільний навчальний заклад». Відрахування дітей з дошкільного закладу здійснюється у відповідності до п.12 «Положення про дошкільний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305.

Кількість вихованців станом на 01.06.2021 року складає 83 дітини.

1.2 Кадрове забезпечення

В закладі дошкільної освіти проводиться відповідна робота, направлена на забезпечення перспективи, впровадження інновацій та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізації кадрового забезпечення.

На початок 2021 року трудовий колектив налічує із загальної кількості осіб:

завідувач - 1;

вихователі - 6 ;

музичні керівники – 2;

учитель-логопед – 1;

практичний психолог -1;

заступник завідувача з господарства - 1;

помічники вихователів - 4 ;

обслуговуючий персонал - 3;

сестра медична старша – 1.

Моніторинг освітнього рівня педагогічних працівників закладу, рівня їх кваліфікації, стажу педагогічної діяльності, вікових категорій показує наступне:

 •    повну вищу педагогічну освіту - 9 педагогів;
 •  середню-спеціальну - 3 педагогів.

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів, це атестація- І раз у 5 років або аналізуючи роботу працівника та на основі заяви – позачергова атестація, курси підвищення кваліфікації при КОІПОПК в м. Біла Церква, онлайн-курси, вебінари, семінари які дають можливість за 5 років набрати відповідну кількість акредитованих годин, та різні форми методичної роботи.

Усі педагогічні працівники мають відповідну категорію. Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

 1. Завдяки розумінню та допомозі начальника відділу освіти Сквирської міської ради було придбано витяжку на харчоблок та відремонтовано систему опалення, батькам за благодійні та спонсорські кошти протягом 2020/2021 н. р. діти були забезпеченні засобами гігієни та миючими засобами, також протягом навчального року проводились ремонт різних мереж (водопостачання, електромережі, водовідведення) та придбання матеріалів для освітнього процесу, господарсько-побутові потреби.

Сума освоєнних коштів за рахунок місцевого бюджету

- витяжка на харчоблок 19400 грн.,

- насоси для системи опалення 20000грн.

Виконання пріоритетних завдань, над якими працював заклад дошкільної освіти у минулому навчальному році

   У 2020/2021 навчальному році діяльність закладу дошкільної освіти здійснювалась згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про охорону дитинства», Базового компонента дошкільної освіти, Положення про дошкільний заклад, концептуальних засад Базового компонента дошкільної освіти в Україні, листу МОН України від 26.07.2010 № 1.4/18 – 3082 – інструктивно-методичних рекомендацій «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»  та інших нормативно-правових документів.

У закладі  дошкільної освіти проводилась чітка, систематична робота з метою формування у вихованців знань, умінь, навичок згідно з їх віковими особливостями і рекомендаціями освітньої програми для дітей від 1,5 до 6 (7) років «Українське дошкілля» у трьох вікових групах, програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», авторською методикою Л. Шелестової «Розвивальне читання», парціальними програмами «Україна – моя Батьківщина», «Про здоров’я треба знати, про здоров’я дбати», «Дошкільнятам -  освіта для сталого розвитку», «Радість творчості»,  щодо відповідності загальним показникам розвитку дітей дошкільного віку.

Найбільшу увагу колективом дошкільного закладу було приділено вирішенню наступних завдань:

 1. Роботі з наступності, взаємодії в педагогічному процесі закладу дошкільної освіти і початкової школи, працюючи за програмою «Впевнений старт» для старших дошкільників, для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей у новій для них ситуації – шкільному навчанні.

2.Роботі над формуванням національно-патріотичних цінностей у процесі взаємодії ДНЗ і родини, залучення дітей та батьків до ознайомлення з культурою рідного краю.

3. Розвитком здоров’язбережувальної компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, основи безпеки життєдіяльності, запобігаючи проблемі поширення вірусу COVID-19, шляхом інтеграції суспільного та родинного виховання.

4. Розвитком професійної компетентності педагогів щодо формування ціннісних орієнтацій особистості дитини через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії ( парціальної програми «Дошкільнятам про освіту сталого розвитку», авторської методики Л.Шелестової «Розвивальне читання», методик Дьенеша, Кюізенера, Ш. Сузукі, К. Орфа) та ІКТ технологій.

Виходячи з вимог часу та актуальності  національно-патріотичного виховання дітей, колектив закладу протягом 2020/2021 року проводив поглиблену роботу в цьому напрямку. У методичному кабінеті систематизовано матеріали з даного напрямку на допомогу вихователям.

Протягом року було проведено тематичні свята, заняття, виставки, музичні та спортивні розваги з формування патріотичної свідомості та ознайомлення з традиціями та звичаями рідного краю у дітей дошкільного віку. Під час заходів вихователі використовували різноманітні методи і прийоми роботи з дітьми у цьому напрямку.

У ході тематичного вивчення стану роботи з національно-патріотичного виховання дошкільників з’ясувалось, що у всіх вікових групах створено належні умови, підібрано дидактичний матеріал та література, оформленні міні-музеї: «Українське подвір’я», «Лялька-мотанка», «Українські вареники», «Хліб, усьому голова»,  ведеться  відповідне планування. У цікавій ігровій формі дітям подається матеріал про  Україну, місто Сквира, Київщину, їх історію, культурні традиції. Повсякчас вивчаються фольклорні твори різних жанрів відповідно до віку дітей. Малюки мають можливість розглядати ілюстративний матеріал, вироби народних умільців, народні твори, відеоперегляди за допомогою мультимедійних засобів. Педагогічними працівниками зібрано колекцію дитячих українських костюмів для викостання під час тематичних свят, занять, тощо.

Протягом 2020/2021 навчального року вихователі усіх вікових груп та музичні керівники підготували та провели заходи з національно-патріотичного напрямку: силова забава-змагання «Ми козацького роду», тематичні музичні розваги «Козацькі забави», «Калина – символ України», «Свято Андрія Первозванного. Калита», «Миколай святий іде, подаруночки несе», «Різдво Христове. Коляд, коляд, коляда…», «Будем писанки писати і Великдень святкувати», «День вишивани», виставку дитячих робіт за участтю батьків «Моя мирна Україна», виготовленні альбоми для роботи з дітьми «Природа рідного краю. Сквирщина», «Видатні люди рідного краю», «Заклади освіти Сквирщини», «Архітертурні споруди Сквирського району», сюжетно-рольові та народні ігри «Військовий парад» «Водіння Куста»,  колективні роботи «Червоні маки», «Ніколи знову 1941-1945» тощо.

Стан планування роботи з національно-патріотичного виховання у всіх вікових групах на достатньому  рівні, включає в себе різноманітні види роботи, форми та методи, враховує інтереси та можливості дітей, постійно ускладнюється.

З метою підвищення тісної співпраці з батьками вихованців, спільної роботи дошкільного закладу і родини щодо національно-патріотичного виховання річним планом передбачено та проведено:

- Виступ на батьківських зборах з таких тем: «Вплив національної культури на розвиток особистості дитини», «Як ознайомлювати дитину із звичаями та традиціями українського народу», «Використання розвиваючого середовища, як засіб формування національної свідомості дитини», «Святкування державних свят вдома».

- Консультації для батьків «Виховання громадянина починається з сім’ї», «Розвиток українського мовлення засобами художньої літератури».

- Ознайомлення батьків з проведеною роботою щодо формувань національно-патріотичного цінностей за допомогою інтернет мережі у групах вайбер та офіційному сайті закладу освіти.

Водночас недостатньо систематизовано в групах матеріал для ознайомлення батьків з народними традиціями, історією, культурою, фольклором, що потребує доопрацювання.

 Таким чином стан роботи з  формування основ національно-патріотичних цінностей по Сквирському ЗДО №1 «Світанок» на достатньому рівні, робота в даному напрямку в цілому ведеться систематично з урахуванням рекомендацій Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, принципів гуманізації, демократизації, особистісно-орієнтованого підходу. Розвиток дітей  відповідає віку, рекомендаціям програми розвитку дітей від 1,5 до 6 (7) років «Українське дошкілля» та програмі для старших дошкільників «Впевнений старт».

   Завданням освітньої роботи на 2020/2021 навчальний рік було, розвиток здоров’язбережувальної компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, основи безпеки життєдіяльності, запобігаючи проблемі поширення вірусу COVID-19, шляхом інтеграції суспільного та родинного виховання.

 

   Даному напрямку роботи присвячено засідання педагогічної ради у лютому 2021 року «Виховання здорової дитини в сучасних умовах закладу дошкільної освіти», на якому Луценко О.А., директор ЗДО, познайомила присутніх з новими нормативними документами: Наказом МОН України від 21 липня 2003 року № 486 «Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах», Листом МОНу від 02.09.2016 № 1/9-456 “Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах». Вихователі Кекіль Є.О. та Адамчук О.М., ознайомлювали педагогічний колектив з методами та прийомами формування уявлень про здоров’язбережувальну компетентність дошкільнят в умовах запобіганню поширення вірусу COVID-19. Були представленні для практичного використання дидактичні, настільно - друковані, сюжетно-рольові ігри, наочний та демонстраційний матеріал, художня література, навчальні посібники, мультфільми та різноманітні відео. Вихователь Чернега Н.С., інформувала колег про важливість повноцінного рухового режиму для розвитку дітей дошкільного віку, оскільки він сприяє всебічному гармонійному розвитку, оздоровленню, покращенню обміну речовин, імунітету, і, зрештою, поліпшенню настрою, збільшенню працездатності. Основою різнобічного розвитку дитини є повноцінний фізичний гарт, а однією з особливостей розвитку дитини-дошкільника є природна потреба в русі. Вона надала норми оптимального рухового режиму /за Вільчковським/; Сестра медична старша Фіца Т.В., виступила з доповіддю про сучасне фізкультурне обладнання, наявність нестандартного обладнання та можливість виготовляти його самостійно. Нагадала механізми загартування організму, загальні загартувальні заходи та нетрадиційні види загартування, особливості їх проведення.

Актуальним завданням освітньої роботи на 2020/2021 навчальний рік було Розвиток професійної компетентності педагогів щодо формування ціннісних орієнтацій особистості дитини через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії ( парціальної програми «Дошкільнятам про освіту сталого розвитку», авторської методики Л.Шелестової «Розвивальне читання», методик Дьенеша, Кюізенера, Ш. Сузукі, К. Орфа) та ІКТ технологій.

Даному напрямку роботи присвячено засідання круглого столу, на якому Луценко О.А., директор ЗДО, розповіла про доцільність впровадження в освітній процес парціальних програм, авторських методик у теорії та на практиці, для розвитку та вихованню дітей дошкільного віку.

Бусол Л.П., вихователь дітей молодшого дошкільного віку з 2020 року почала впроваджувати парціальну програму «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку». Ознайомила з особливостями парціальної програми та  практичне впровадження в освітній процес на педагогічній раді «Еколого-природний розвиток та здоров’я дошкільнят». Колективний перегляд презентації із відеофрагментами занять дав змогу систематизувати знання та досвід педагога у напрямку екологічного виховання та активізував творчість, педагогічну майстерність.

Вихователь дітей середнього дошкільного віку Адамчук О.М., працює за авторською методикою Л. Шелестової «Розвивальне читання», частина I. У ході тематичного вивчення стану роботи щодо навчання дітей основ читання в процесі інтеграції в різні види діяльності з’ясовано, що станом на 31.06.2021 року 35% дітей вільно читають, 53% зливають склади, 12% знають букви та зливають склади за допомогою вихователя. Аналіз знань дітей в даному напрямку показав, що робота в проводиться на високому рівні.

Ринтюк С.В., вихователь спеціалізованої (логопедичної) групи. Протягом навчального року працювала за елементами методик Деньєша, Кюізенера. Вихователь з метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів, провела семінар-практикум «Логіко-математичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами гри». Педагоги ознайомились із теоретичною частиною доцільності використання даних елементів методик та практично позаймались з «Блоками Дьєнеша» та «Паличками Кюізенера». Також Ринтюк С.В., у березні 2021 року провела майстер-клас онлайн (у зв’язку з карантинними обмеженнями) для вихователів районну. Активна реєстрація, участь та велика відвідуваність онлайн майстер-класу свідчить про високу компетенцію педагога, доцільність та актуальність впровадження та використання даних методик у роботі з дітьми дошкільного віку.

В 2020-2021 навчальному році вихователі спеціалізованої (логопедичної) групи продовжили працювати за освітньою програмою «Впевнений старт»  з дітьми старшого дошкільного віку.

Вихователі спеціалізованої (логопедичної) групи на базі старшого дошкільного віку Ринтюк С.В. та Чернега Н.С., впродовж року організовували освітнього процес за «Впевненим стартом» з використанням посібників для вихователя, які є готовим перспективно-календарним планом роботи з дітьми; сучасність інформації для дітей за цікавими темами; діяльнісний підхід до організації освітнього процесу; наявність порталу, де розміщуються додаткові навчальні матеріали та відео-поради від авторів; можливість активного залучення до освітнього процесу батьків вихованців – все це сприяє формуванню в дітей позитивних взаємин, а цікаві спільні розмови, ігри, навчають вмінню не лише слухати, а чути, співпереживати, включатися, реагувати, запитувати, підтримувати пропозиції однолітків та відстоювати свою особисту позицію

Діяльність адміністрації закладу дошкільної освіти з питань управління і контролю

 

Директором ЗДО відповідно до річного плану роботи  систематично проводився контроль навчально-виховного процесу, який був своєчасним, компетентним та охоплював всі суттєві питання. Завдяки використанню різних форм і методів  контролю,  виведення його результатів на рівень управління, визначився позитивний вплив на підвищення якості роботи педагогів.

В усіх вікових групах вивчався стан виховання і розвитку згідно з рекомендаціями освітньої програми для дітей від 2 до 6 років «Українське дошкілля», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та листами Міністерства освіти і науки щодо організації роботи в дошкільному навчальному закладі, в спеціалізованій (логопедичній) групі на базі старшого дошкільного віку згідно освітньої програми «Впевнений старт».

Застосовуючи різноманітні схеми та картки контролю, адміністрація дотримувалась основних принципів діяльності: конкретні урахування всіх факторів під час аналізу занять та урахування індивідуальних особливостей вихователя.

Систематично  проводився контроль за освітнім процесом, який був своєчасним і компетентним та охопив основні напрямки.

Щоквартально проводились контрольні заняття в дошкільних групах, які надавали змогу своєчасно вносити корекцію у роботу вихователів, завдяки цьому у дітей сформовано загальну компетентність відповідно до  віку та змісту освітньої діяльності за Освітньою програмою для дітей від 2 до 6 років «Українське дошкілля». 

Наслідки комплексного вивчення стану організації життєдіяльності дітей 6-го року життя у спеціалізованій (логопедичній) групі «Чорнобривчики»  в лютому 2021 року дозволили констатувати, що вихователі Ринтюк С.В. та Чернега Н.С. плідно працюють за освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». У процесі перевірки було переглянуто 11 занять, проведених вихователями. З них 2 – на високому рівні, 9 – на достатньому. На всіх заняттях в комплексі розв’язувались освітні, виховні, розвиваючі завдання, інтерес та свідоме ставлення до змісту заняття створювались завдяки доцільному використанню наочного матеріалу, ігровій мотивації, постійним позитивним емоційним налаштуванням, особистому заохоченню дітей. Активність дітей забезпечувалась зміною видів діяльності та чергуванням різних видів навантаження.

Основними недоліками були:

- відсутність диференційованого підходу до дітей з різним рівнем сформованості знань і умінь.

Усі режимні моменти виконано на належному методичному рівні. Переглянуто діяльність у ІІ половину дня – робота з дітьми по формуванню уявлень про пожежну безпеку, виховання свідомої протипожежної поведінки - на високому рівні.

Ранкову гімнастику та заняття з фізичної культури вихователі проводили на достатньому рівні.

Музичне заняття та розваги проводила на високому рівні з урахуванням можливостей дітей та здійсненням індивідуального та диференційованого підходу, музичний керівник Костюк Н.М.

З метою збереження і зміцнення здоров’я дітей у групі проводяться як організовані групові заняття з валеології, безпеки життєдіяльності, так і бесіди з дітьми поза заняттями, індивідуальна робота. Ця робота ведеться у тісній взаємодії з батьками, має системний, послідовний характер, відповідає віку і можливостям дітей. Крім того відповідно до перспективного плану на рік  систематично проводяться загартовуючи процедури. Проте виявлено, що обладнання для загартовуючи процедур потребує поновлення та поповнення.

Прогулянки організовуються щодня відповідно до режиму, мають насичений, змістовний характер, у процесі прогулянки плануються і виконуються всі необхідні види діяльності відповідно до віку дітей і вимог програми. Фізичне навантаження достатнє, руховий режим протягом дня дотримано.

Для забезпечення взаємодії з батьками створено інтернет групи вайбер та фейсбук, проводяться бесіди, консультації, індивідуальна робота, виставки спільних робіт, участь у святах, тематичних заняттях та розвагах. Вагомим недоліком даної роботи є карантинні обмеження, тому всі заходи проходять без участі батьків. Проте батьки беруть активну участь у організації свят, пошитті костюмів, декорації музичної зали.

 На  період перевірки стан ведення документації був на високому рівні, зауважень не було. Вся документація ведеться відповідно до номенклатури справ, своєчасно заповнюється, аналізується, характеризується акуратністю, систематичністю, доцільністю.

        Таким чином,  у спеціалізованій (логопедичній) групі «Чорнобривчики» створено всі умови для всебічного розвитку дитини, стан освітньої роботи перебуває на достатньому рівні.

Незначне місце у освітній роботі з дітьми посідає виконання принципу індивідуального підходу. В процесі занять вихователі недостатньо впроваджує в роботу диференційовані за складністю завдання.

Аналіз результатів освітнього процесу

 

Освітній процес в закладі дошкільної освіти відповідав вимогам Базового компоненту дошкільної освіти.

Організована освітня діяльність здійснювалась з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Основним акцентом у освітній роботі закладу дошкільної освіти була максимальна гуманізація педагогічного процесу та особистісно-орієнтований підхід.

Слід відмітити,  що індивідуальна робота з дітьми планувалась з урахуванням даних моніторингового дослідження дітей, показників прояву форм активності,  які дали змогу вихователям своєчасно виявляти відставання у засвоєнні дітьми програмових завдань та вносити корективи щодо усунення цих недоліків.

Під час комплексного оцінювання враховувались три основні принципи: активність дитини, створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також педагоги дотримувались певного алгоритму: використання діагностичного інструментарію; використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини; за результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький).

Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

Моніторинг реалізації освітніх завдань з різних сфер по групах виявив, що в основному знання та уявлення всіх дітей відповідають показникам компетентності, наведеним у програмі виховання і навчання дітей від 2 до 6 років «Українське дошкілля». Робота щодо реалізації завдань освітніх ліній в групах дошкільного віку також велась відповідно до основних вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Рівень сформованості компетентності дітей в цілому відповідає віку та загальним показникам.

Моніторинг сформованості компетентності дітей

за освітніми лініями

Ранній вік

Вихованці групи раннього віку «Бджілки» (вихователі Кекіль Є.О., гаркуша А.В.) в основному оволоділи необхідними навичками самообслуговування, активно наслідують дорослих та ефективно засвоюють нову інформацію. Покращення результатів спостерігається завдяки доцільному використанню педагогами творів художньої літератури. Багато уваги приділяється  розвитку дрібної моторики та сенсорному вихованню. В групі створено різноманітне насичене розвивальне середовище, доброзичлива атмосфера. Наслідком цього є достатні показники сформованості сенсорних еталонів, конструктивної діяльності, прагнення дітей до спілкування,  багатий словниковий запас, у порівнянні з мовленням дітей на початку навчального року. Малюки охоче танцюють, співають, розповідають невеликі віршики, впевнено, не соромлячись.

Проте, в групі раннього віку потребує уваги питання формування культурно-гігієнічних навичок у дітей та розвитку самостійності, а також звукова культура мовлення.

За результатами досліджень наприкінці 2020/2021 навчального року, у дітей раннього віку знання, вміння, навички сформовані на досить високому рівні. Психофізичний розвиток в цілому відповідає віковим нормам. Особливо слід відмітити високий рівень сформованості рухових навичок. Також високими виявились показники сенсорного розвитку, конструктивної діяльності та  сформованості про світ дорослих, соціальної компетентності. Проте недостатньо сформовані уявлення про світ природи.

Дошкільний вік

Щодо роботи вихователів груп дітей дошкільного віку, то вони досягли гарних результатів в роботі з формування уявлень про оточуючий світ та природу, логіко-математичної компетентності, екологічного виховання, розвитку мовлення та звукової грамотності завдяки використанню інноваційних технологій, авторських методик, парціальних програм, скоординованій взаємодії з батьками, творчому підходу до роботи з дітьми.

У розвивально-виховній роботі в групі дітей молодшого віку «Пізнайки» (вихователі Бусол Л.П. та Гаркуша А.В.) протягом року пріоритетним напрямком стало ознайомлення з природним довкіллям, дбайливим та доцільним використанням ресурсів та екологічним вихованням. Внаслідок цієї роботи діти мають повні уявлення про оточуючий світ та навички спілкування. Також результатом плідної роботи вихователів та помічника вихователя над формуванням культурно-гігієнічних навичок є досить високий розвиток самостійності дітей, сформованість необхідних навичок самообслуговування, і,  навіть, початків взаємодопомоги. Діти в цілому засвоїли освітні завдання.

Таким чином, у групі молодшого віку недосконалою є звуковимова дітей, розвиток зв’язного мовлення залишається проблемою. Потребує подальшої роботи формування комунікативно-мовленнєвої діяльності.

Вихователі групи дітей середнього віку «Ромашка» Адамчук О.М. та Луценко О.А., багато уваги приділили навчанню дітей читанню за авторською методикою Л. Шелестової «Розвивальне читання». У дітей на досить високому рівні сформовані навички читання, знання букв та звуків, розвиток зв’язного мовлення. Також багато уваги приділено патріотичному вихованню малюків, ознайомленню з культурою та традиціями українського народу. Діти легко спілкуються, будують висловлювання та роблять висновки.

Вихователі спеціалізованої (логопедичної) групи «Чорнобривчики» (Ринтюк С.В., чернега Н.С.) всебічно підходити до розвитку дітей працюючи над освітньою програмою «Впевнений старт». Такий підхід створив умови для розвитку у дітей логічного та образного мислення, таких якостей, як самостійність, активність, сприяв формуванню вміння робити висновки, припущення. Разом з тим, вихователь Ринтюк С.В. включає в освітній процес елементи методик Деньєша та Кюїзенера для розвитку логіко-мтиматичного мислення. 

За дослідженнями практичного психолога Левчук С.С., всі діти старшого дошкільного віку готові до школи.

Отже, в результаті проведеної роботи на кінець навчального 2021 року маємо такі якісні показники моніторингу рівня досягнень вихованців ЗДО:

№ з/п

Освітні лінії

Показник на вересень 2020р  %

Показник на травень 2021р %

Динаміка зміни +/-

1

Освітня лінія «Особистість дитини»

79

85

+6

2

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

79

86

+7

3

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

80

85

+5

4

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

69

85

+6

5

Освітня лінія «Гра дитини»

80

86

+6

6

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

80

86

+6

7

Освітня лінія «Мовлення дитини»

74

80

+6

  Середній рівень засвоєння по ЗДО: вересень-72,2 %, травень -  84,7 %.

Таким чином, вивчення та узагальнення результатів освітнього процесу дозволяє зробити висновок про те, що слід продовжувати роботу з патріотичного виховання. Крім того, вимагає поглиблення робота з розвитку мовленнєво-комунікативних навичок. Залишається незмінною необхідність приділення уваги збереженню та зміцненню здоров’я дітей .

Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру» одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу в ЗДО є фізичне виховання дітей. Воно спрямоване на охорону і зміцнення здоров’я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності; своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок; розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі; на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя.

Фізичне виховання у закладі дошкільної освіти здійснюється за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та  за освітніми програмами «Українське дошкілля» та  «Впевнений старт» для старших дошкільників.

При плануванні та реалізації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми  враховуються матеріально-технічне, методичне забезпечення фізичного виховання, використання різних форм, методів та прийомів роботи.

Одним з пріоритетних завдань роботи колективу щорічно стає оздоровчий напрямок. Впродовж 2020/2021 року тривала робота по удосконаленню фізкультурно-оздоровчої діяльності через оптимізацію рухового режиму та організацію самостійної рухової діяльності дітей.

В усіх вікових групах закладу спланована і проводиться система загартовуючих заходів:

 • ранкова гімнастика з корекційними вправами;
 • гімнастика пробудження;
 • дозований біг;
 • прогулянки на свіжому повітрі;
 • фізкультурні заняття на свіжому повітрі та в групових приміщеннях.

Також протягом року у всіх групах дошкільного віку використовувались нетрадиційні оздоровчі заходи:

 • гімнастики для очей;
 • вправи для розвитку дрібної моторики;
 • стимулювальна гімнастика перед заняттями;
 • дихальні гімнастики. 

Окрім фронтальних форм роботи, проводились міні-заняття та індивідуальна робота з формування рухових вмінь та навичок під час прогулянок.

Тестування за підсумками року показало в цілому достатню фізичну підготовленість дітей. Стабільно високими у всіх групах дошкільного віку залишаються показники зі статичної витривалості та гнучкості. Аналіз даних медичних обстежень вказує на зменшення дітей підготовчої групи.

За наслідками тестування і аналізу даних, вихователям груп було надано консультації з метою усунення недоліків та покращення ефективності роботи з фізичної підготовки дітей.

Слід зазначити, що вихователям усіх перевірених груп потрібно поповнити, оновити наявний асортимент міні куточків спортивним обладнанням,  що допоможе реалізовувати рухову активність малят. До виконання поставленого завдання слід підійти творчо , залучивши до співпраці батьків вихованців.

  Питання формування уявлень про здоровий спосіб життя розкрито не повністю і потребує плідної роботи в наступному році. Зокрема, слід більш ретельно розглянути такі питання, як організація фізкультурної роботи, загартування, оптимізація рухового режиму та організація самостійної рухової діяльності дітей.

Результати обстеження основних рухів  дітей у 2020/2021 н. р.

Назва вправи

Високий рівень

Достатній рівень

Низький рівень

Стрибки в довжину

 

55%

44%

1%

Метання

 

41%

57%

2%

Гнучкість

 

48%

50%

2%

Витривалість

 

81%

18%

1%

 

Аналіз корекційно-розвивальної та відновлювальної роботи практичного психолога

 Протягом року психологічна служба дошкільного навчального  закладу працювала за запланованою програмою, з урахуванням замовлень батьків, вихователів та адміністрації закладу. Одним з пріоритетних напрямків роботи стало створення сприятливих умов для розвитку дітей, приділялась увага дітям «групи ризику» та обдарованим дітям.

З метою забезпечення належних психолого-педагогічних умов для формування та розвитку ведучих психічних процесів пов’язаних з пізнавальною діяльністю, підготовка майбутніх першокласників до шкільного навчання, психологічною службою оцінено здатність дітей до сприйняття, аналітичного мислення, рівень механічної та слухової пам’яті дітей, виявлено вміння дітей діяти за зразком та за вербальним завданням дорослого, рівень сформованості уваги дитини, розвитку дрібної моторики руки, сенсомоторної координації; надано психолого-педагогічну допомогу вихователям та батькам з питань розвитку пізнавальних процесів дитини та загальної психологічної готовності дитини до шкільного навчання.

У 2020/2021 н. р. проведена психолого-діагностична робота. З метою визначення рівня інтелектуального розвитку вихованців, у серпні місяці продіаностовано13 дітей спеціалізованої (логопедичної) групи, у травні 14 дітей. № дитини продіагностовано за запитами батьків, 2 з них із ясельної групи і 1 з молодшої. Проведено 3 діагностичні мінімуми. З метою визначення рівня розвитку ігрової діяльності, комунікативного розвитку, адаптації до закладу освіти, проводились спостереження за вихованцями групи раннього віку, молодшого та середнього дошкільного віку. Також проведена діагностика з визначення рівня емоційного вигорання у педагогів.

Протягом року надано 12 консультацій батькам, педагогам за результатами діагностики та з питань виховання  і розвитку дитини та групову консультацію з педагогічними працівниками з питань профілактики емоційного вигорання.

З дітьми середньої групи проведено 8 групових занять з корекції та профілактики негативних особистісних новоутворень і поведінкових реакцій за допомогою психогімнастики, ігор і вправ, морально-етичних бесід тощо. З дітьми спеціалізованої (логопедичної) групи проведено 18 групових занять та 98 індивідуальних з розвитку пізнавальних процесів.

Активно проводилась робота з батьками, а саме: виступи на батьківських зборах за темами « Готовність дитини до школи», «Як легко прожити кризу трьох років», «Щоб процес адаптації був безболісним». За матеріалами батьківських зборів підготовлено психолого-просвітницькі інформацію для сторінки психолога на сайті закладу освіти.

Підготовлено та проведено психолого-педагогічний семінар «Використання методів ННС у вирішенні конфліктних ситуацій», майстер-клас для практичних психологів району «АІС Я – психолог», районний семінар-практикум «Використання методів наративної психотерапії в консультативній роботі практичного психолога».

Виходячи з аналізу проведеної роботи закладу основними завданнями психологічної служби на наступний навчальний рік є:

1.         Сприяння гармонійному психологічному, комунікативному та фізичному розвитку вихованців.

2.         Допомога у створенні психологічно стабільного клімату в педагогічному колективі ЗДО і безпосередньо в дитячих групах.

3.         Допомога вихователям в урахуванні індивідуально-психологічних особливостей дітей при організації їх виховання і навчання, в забезпеченні особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини.

4.         Психологічна допомога малюкам, які вперше прибули до дитячого садка, у адаптації до нового середовища.

5.         Виявлення готовності старших дошкільників до навчання у школі і розвиток пізнавальних процесів. Допомога дітям у розвитку навичок, необхідних для навчання у школі.

6.         З метою оволодіння абеткою емоцій, розвиток та виховання моральних якостей, навчання регуляції своєї поведінки та діяльності дітей.

7.         Допомога вихователям у налагодженні довірливих відносин з батьками.

8.         Діагностування і корегування дітей по їх психологічному стану. Індивідуальна робота з дітьми групи ризику та пільговим контингентом.

9.         Допомога батькам у вирішуванні складних для них питань і різноманітних проблем у вихованні малюків.

Організація харчування дітей

Харчування дітей у  закладі дошкільної освіти здійснювалось на підставі, Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №202/165 від 26.02.2013) та інших нормативно-правових актів щодо організації харчування дітей в дошкільних закладах.

 Створені умови для організації харчування у Сквирському ЗДО №1 «Світанок» - задовільні, наявний харчоблок з розділеними зонами для обробки та приготування страв. Харчоблок укомплектовано кадрами повністю, працівники мають достатній рівень освіти та професійної компетентності.

Харчоблок та групи повністю забезпечені посудом, кухонним інвентарем. Впродовж року посуд замінювався по мірі псування на новий, придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

Усе обладнання  знаходиться у справному стані. Проведений демонтаж пічного опалення, замінена витяжка на нову. Вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму виконувалися. Режим харчування відповідав режиму роботи закладу дошкільної освіти. Інтервали між прийомами їжі дотримувались.

Батьки 4 дітей сплачували 50% від вартості харчування (багатодітні); 2 дітини з малозабезпечених сімей та 4 дітей батьки яких є учасниками АТО харчувались безкоштовно.

З боку адміністрації закладу дошкільної освіти здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням графіку видачі їжі з харчоблоку, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил тощо. Документація з харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти, охайно, достовірно, своєчасно, прошнурована та пронумерована.

З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей розроблена картотека страв із вказаними критичними точками та алергенами, які є у певному блюді. Перспективне меню складалось на зимово-весняний та літньо-осінній період з урахуванням моніторингу щодо споживання дітьми певних блюд, з метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування. Діти одержували різноманітне харчування, а саме:

- м’ясо, молоко, масло вершкове, овочі, сметана – щодня;

- риба, яйце, сир м’який – один раз на тиждень;

- сир твердий –  2 – 3 рази на тиждень

У зв’язку з ростом цін на продукти харчування та розходженням між затвердженими грошовим лімітом харчування і вартістю продуктового набору натуральні норми з життєво необхідних для росту і розвитку дитячого організму продуктів виконувалися не в повному обсязі, в середньому – на 81% (в минулому році – на 78%).

 

Виконання натуральних норм продуктів харчування

в  Сквирському ЗДО №1 «Світанок»

за 2020/2021 н. р.

 

п/п

Назва основних продуктів

Норма (г)

Фактично використано (г)

+, - до норми

(г)

% виконання норми

1

М’ясо

70,22

48,98

21,24

70

2

Риба, рибопродукти

30,5

19,48

11,02

64

3

Яйця

343,25

254

89,25

74

4

Молоко

290,03

215,10

74,93

74

5

Сир твердий

3,511

2,832

0,679

80

6

Сир кисломолочний

38,855

27,68

11,175

71

7

Сметана

6,865

6,735

0,13

98

8

Масло вершкове

14,652

13,869

0,783

95

9

Олія

6,414

5,963

0,451

93

10

Цукор

32,07

32,07

норма

100

11

Овочі різні

142,352

131,17

11,182

92

12

Картопля

135,93

        120,49

15,44

86

13

Крупи, бобові, макаронні вироби

96,21

81,11

15,10

84

14

Сік

50,35

46,45

3,90

92

15

Чай

0,153

0,153

норма

100

16

Сухофрукти

-

-

-

-

17

Фрукти, цитрусові

71,79

54,72

17,07

76

18

Борошно

17,555

14,563

2,992

83                                                                                   

19

Хліб

27,46

27,46

норма

100

 

Середня вартість харчування  складала 30,25. Підвищились  показники виконання натуральних норм з яєць та масла вершкового, стабільними залишились показники з молока, сира м’якого, сиру твердого, борошна, соків. Знизились показники виконання норм харчування з м’яса, риби, круп, олії. В той же час досить низькими другий рік залишаються показники виконання натуральних норм  зі свіжих фруктів, овочів.

                           Аналіз медичного обслуговування

Аналіз медичного обслуговування показав, що забезпечення медичного кабінету обладнанням та медикаментами здійснено достатньою мірою.

       Організація роботи з профілактики захворювань

 і оздоровлення дітей

З метою профілактики захворювань дітей колективом закладу дошкільної освіти постійно проводились профілактичні заходи:

- контроль за дотриманням режиму дня;

- належний руховий та повітряний режим;

- режим активної діяльності та відпочинку, своєчасне і грамотне їх        чергування;

-  організація  нетрадиційних форм фізкультурної роботи;

- організація та керівництво самостійної рухової діяльністі дітей.

- кварцування у групових приміщеннях.      

Наслідком цього стало зниження захворюваності дітей на ГРВІ протягом року та підвищення відвідуваності дітьми закладу дошкільної освіти. Зменшилась кількість дітей із захворюваннями  органів дихання, травлення. Не зафіксовано випадків на інфекційне захворювання COVID-19 серед дітей.

Аналіз відвідуваності за календарний рік

Аналізуючи стан відвідуваності дітьми закладу дошкільної освіти у поточному році, можемо відзначити стабільність показників: середній показник за 2020/2021 навчальний рік склав 146 днів на одну дитину  (77%), що на (6%) більше, ніж в минулому році.

Аналіз роботи з охорони життя та здоров’я дітей ,

запобігання всіх видів дитячого травматизму

Робота з питань охорони життя та здоров’я дітей дошкільного віку, запобігання всім видам дитячого травматизму здійснювалась у 2020/2021 навчальному році на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», наказам відділу освіти Сквирської міської ради Про проведення тижня безпеки дорожнього руху в системі освіти Сквирської міської ради» № 54 від 19.03.2021, «Про організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності  у весняно-літній період 2021 року» № 55 від 23.03.2021, «Про основні заходи цивільного захисту відділу освіти Сквирської міської ради на 2021 рік», «Про посилення протипожежного захисту об’єктів системи освіти ОТГ Сквирської міської ради у весняно-літній період 2021 року» № 86 від 23.04.2021 та інших нормативних документів.

Адміністрацією та колективом закладу дошкільної освіти організовано ефективну роботу щодо запобігання дитячого травматизму.

Відповідно до вимог нормативних документів оформлена та велась документація, в наявності тематична добірка нормативно-правових документів. В методичному кабінеті закладу накопичено цікавий досвід роботи з розділів «Безпека дитини», «Бережіть життя дітей», «Пожежна безпека», «Безпека дитини в довкіллі», «Валеологічна безпеки», відео матеріали (мультфільми, відео інформація МНС про правила поведінки в різних надзвичайних ситуаціях, роботу рятувальників) та методична інформація для організації відповідної роботи з батьками (в електронному вигляді пам'ятки на різноманітну тематику).

В кожній віковій групі поповнено тематичні центри щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, правильної поведінки в природі та інші, які були поповнені цікавим дидактичним матеріалом, сучасними наочними посібниками, дитячою художньою літературою, яка змінювалась з урахуванням пори року. Діти мали можливість як самостійно, так й під час організованої діяльності, обігравати та обговорювати надзвичайні ситуації на дорозі, під час виникнення пожежі, закріплювати правила поведінки біля водоймищ, в природі, з однолітками, тощо.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року на реалізацію завдань, поставлених освітньою програмою «Українське дошкілля», освітньою та безпеки життєдіяльності, оглянуто на міцність кріплення та справність ігрових майданчиків, обладнання приміщень закладу, шляхів евакуації, поповнено куточки з безпеки життєдіяльності у всіх групах дитячого садка, поновлено та систематизовано матеріали з питань запобігання травматизму в куточках для батьків та на сайті закладу, теоретично обговорено дії персоналу під час пожежіпрограмою «Впевнений старт», програмою з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», були проведені наступні форми роботи з дітьми: щотижня у ІІ половині дня у всіх групах організовано розвивально-виховну зайнятість щодо запобігання дитячого травматизму,  бесіди індивідуального та групового характеру з питань безпеки життєдіяльності, розваги «Про безпеку, діти, ви не забувайте», «Мій друг Світлофор», «Будь обережним, малюк», «Малятко-здоров’ятко», театральні вистави «Друзі пізнаються в біді», «Фіксі школа».

Двічі на рік було організовано тижні безпеки дитини, впродовж яких були проведені наступні заходи: перевірено стан ведення документації з охорони праці, проведено тренінг з евакуації «Дії у разі надзвичайної ситуації», відпрацьовано надання першої допомоги, проведено лекцію для батьків «Безпека дитини на вулиці і вдома», організовано виставку робіт «Вогонь друг, вогонь ворог».

Крім того у всіх вікових групах проводились такі форми роботи індивідуальні та групові бесіди з дітьми, розглядання ілюстрацій, читання літературних творів з теми, моделювання ситуацій, дидактичні, рухливі та сюжетно-рольові ігри з особистої та пожежної безпеки, безпеки на дорогах, безпеки в побуті тощо.     Підсумкове опитування та аналіз знань дітей, проведені в рамках Тижня безпеки дитини у травні 2021 року, показало, що дошкільники  відповідно до вікових особливостей на достатньому рівні володіють інформацією про попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки під час пожежі, стихійних лих  (гроза, злива), у побуті (гра, ліки, один вдома), на вулиці (дорожньо-транспортний травматизм, праця в природі, безпритульні тварини), у лісі та біля водних об′єктів.

Також великої увага протягом навчального року приділялася вивченню правил поводження з вибухонебезпечними предметами як з дітьми, так і з батьками. З цією метою було проведено бесіди та міні-заняття з дітьми, консультації для батьків, організовано розвагу «Будь обережний».

З метою співпраці батьків і педагогів у напрямку збереження життя і здоров’я дітей упродовж 2020/2020 навчального року проведено ряд заходів:

 •  інструктаж на групових зборах у вересні-жовтні 2020 року питань профілактики дитячого травматизму, інфекційних та кишкових захворювань, формування у дітей основ безпеки життєдіяльності;
 • консультація  «Безпека дитини»;
 • пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят, відпусток батьків в літній період;
 • розміщення та постійне оновлення у батьківських куточках  інформації щодо попередження різних видів травмування та першої допомоги при цьому, рекомендацій для батьків щодо виховання у дітей відповідальності за власне життя і здоров’я;
 • постійне оновлення матеріалів на сторінці «Новини Сквирський РВ ГУ ДСНС України в Київській області інформує…» сайту закладу.

Для забезпечення ефективності роботи в цьому напрямку вихователем – методистом та творчою групою закладу протягом року постійно поповнювались, оновлювалися та систематизувалися матеріали з тем «Бережіть життя дітей» та «На допомогу вихователям: «Організація тижня безпеки життєдіяльності». Більш активно залучати до профілактичної роботи з дітьми органи патрульної поліції так та ДСНС.

Аналіз роботи з організації цивільного захисту

Заклад дошкільної освіти  розташований у місті Сквира, вулиця Максима Рильського, 51. Це 1-х поверховий будинок з цегли з жорсткою покрівлею, загальною площею 450 кв.м., 27 кімнат. Електро, водопостачання від загальноміських мереж. Вікон  30, виходів: 1 центральний, 1 додатковий та 2 пожежні. Персонал складає 22 осіби. Максимальна можливість прийому дітей  - 75.  Кількість у 2020/2021 році дітей – 79.

Директор Сквирського ЗДО №1 «Світанок» Луценко О.А., начальник цивільного захисту Луценко О.А.

У 2020-2021 н. р.  видано ряд  наказів «Про організацію та ведення цивільного захисту у 2021 році», «Про основні заходи цивільного захисту Сквирського ЗДО №1 «Світанок» на 2021 рік», «Про проведення практичного тренінгу з евакуації».

Двічі на рік в дошкільному навчальному закладі проводяться «Тиждень безпеки дитини», в рамках якого День цивільного захисту. У поточному році було перевірено стан ведення документації (журнали, інструктажі, протоколи), стан евакуаційних шляхів, безпечність і зручність маршрутів для евакуації,  заплановано та організовано у жовтні теоретичне обговорення, а у квітні – тренінг з евакуації «Дії у надзвичайній ситуації».

Протягом року проводились різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, бесіди, розгляди ілюстрацій, облаштування куточків безпеки, перегляд відеоматеріалів з безпеки життєдіяльності в цілому та дій у надзвичайних ситуаціях зокрема.

З працівниками та батьками також було організовано ряд заходів, що сприяють підвищенню обізнаності та формуванню вмінь і навичок щодо збереження здоров’я у вихованців (консультації, дискусії, розміщення інформації в батьківських куточках та на сайті закладу дошкільної освіти, групах вайбер та фейсбук. Усі ці заходи сприяли покращенню обізнаності педагогічних працівників, батьків та дітей щодо дій під час надзвичайних ситуацій, а отже, підвищили рівень готовності до швидкого реагування на непередбачувані обставини різного характеру. 

Проте виявлено, що необхідно розробити порядок дій персоналу у випадку підтоплення будівлі та стихійних лих, що спричиняють труднощі у пересуванні (зламане гілля, дерева, знеструмлені дроти тощо).

Проблемним питанням залишається необхідність розширення одиниць забезпечення персоналу і дітей засобами індивідуального захисту згідно з протоколом. Також слід підвищувати рівень ефективності функціонування цивільного захисту учасників освітнього процесу, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечувати готовність працівників до реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків.

Аналіз роботи щодо соціального захисту дітей та їх правової освіти, запобігання проявів жорсткого ставлення до дітей, приниження їх гідності, дотримання законодавства що

до дотримання захисту прав неповнолітніх

Важливим елементом системи медико-психолого-педагогічних умов з підтримки, збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей була робота  щодо  соціального захисту дітей та їх правової освіти,  запобігання проявів жорстокого ставлення до дітей, приниження їх гідності, дотримання законодавства щодо дотримання захисту прав неповнолітніх.

У ЗДО постійно ведеться облік дітей пільгового контингенту.

На основі поданих батьками документів поновлено електронну базу даних дітей пільгових  категорій, яка поповнювалась по мірі надходження інформації про зміну соціального статусу дітей та новоприбулих дітей пільгового контингенту.

Моніторинг кількості дітей пільгового контингенту

Пільгова категорія

2020/ 2021

Діти, які мають статус осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

   1

Діти – інваліди

   0

Діти з багатодітних родин

4

Діти – напівсироти

    1

Діти, батьки яких записані згідно зі ст. 135 Сімейного Кодексу України

  0

Діти – сироти

    0

Діти з малозабезпечених родин

    2

Діти, позбавлені батьківського піклування

    0

Діти військовослужбовців, які загинули під виконання посадових обов’язків

    1

Діти, батьки яких є учасниками АТО

4

Діти переселенців

0

Всього дітей:

13

Висновок. На 15 травня 2021 року в закладі виховується 13 дітей, які потребують соціальної підтримки, що є більшим у порівнянні з минулим роком на 4 дітей.

        Практичний психолог Левчук С.С., здійснювала психологічний супровід освітнього процесу, діагностичну, розвивальну та корекційну роботу з дітьми закладу, надавала психологічну допомогу сім’ям дітей пільгового контингенту (тестування, анкетування, бесіди, виступи на батьківських зборах).

Організаційно-методична робота з соціального захисту

З метою допомоги педагогам, дітям пільгового контингенту, їх батькам постійно оновлюється  окрема сторінка на сайті закладу дошкільної освіти, де розміщено нормативні документи з питань соціального захисту дітей. У вересні 2020 року поповнено тематичну папку нормативно-правових документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства. Систематично проводилось ознайомлення працівників та батьків зі змінами у законодавстві з питань охорони дитинства.

З метою соціального захисту дітей, в закладі створено сприятливі умови для навчання та виховання всіх дошкільників, в тому числі пільгового контингенту. З даного питання проводилась певна організаційна робота.

З метою соціальної підтримки діти пільгового контингенту залучалися до відвідування гуртків, що функціонували у закладі упродовж навчального року; всього було охоплено 89% дітей пільгових категорій.

Харчування

Упродовж  2020 - 2021 навчального року було встановлено 50% знижку на оплату за харчування  для батьків 4 дітей з багатодітних родин. В системі проводився моніторинг виконання грошових та натуральних норм харчування всіх дітей. З 01.01.2017 року діє Закон України від 24.12.2017 №911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким внесено зміни до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», а саме до категорії громадян, які звільняються від плати за харчування дітей в дошкільних закладах додано батьки або особи, які їх замінюють, дітей-інвалідів та батьки дітей з сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України від 01.06.2000 №1768-ІІІ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Дану інформацію доведено до відому батьків та працівників. Таким чином станом на 30.05.2021 року безкоштовно отримує гаряче харчування 8 дітей

.Аналіз роботи з питань охорони праці

Одним з найважливіших  завдань адміністрації закладу дошкільної освіти є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Головним завданням відповідальних за охорону праці в дошкільному закладі є створення безпечних умов праці, навчання і виховання, формування свідомого ставлення до життя і здоров’я, вміння надавати першу долікарську допомогу, і як результат – зниження виробничого та дитячого травматизму. Також значне місце посідає формування основ безпеки життєдіяльності та дбайливого ставлення до життя і здоров’я у розвивально-виховній роботі з дітьми.

Кожен працівник закладу обов’язково повинен добре знати і дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці, дбати про особисту безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт.

З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з підростаючим поколінням щодо профілактики травматизму, формування основ здорового способу життя, в гармонії з природними, технічними та соціальними чинниками, усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності, у квітні був проведений Тиждень охорони праці.

З працівниками ЗДО  проведений інструктаж з охорони праці.

Переглянуто наявність   інструкції з охорони праці  на робочих місцях. Поновлена інформація в куточку пожежної безпеки та охорони праці. Директором ЗДО Луценко О.А. та завідувачем господарством Мельничук О.М.  проведена перевірка стану дотримання охорони праці в групових кімнатах, харчоблоці, ігрових майданчиках. 

        Оновлені матеріали про вимоги охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності.

Директор Луценко О.А., провела консультацію для вихователів «Організація роботи з дітьми по  охороні життя  та попередження дитячого травматизму».

В межах проведеного Тижня охорони праці з дошкільниками проводився конкурс дитячого малюнку на тему «Вогонь друг, вогонь ворог», проведена розвага з дітьми старшого дошкільного віку «Школа безпеки».

Музичним керівником, Костюк Н.М., організовано перегляд дітьми груп молодшого  та  середнього дошкільного віку відеоматеріалів «Уроки тітоньки Сови»

 В групах  поновлені куточки безпеки дидактичними іграми, наочними посібниками, матеріал для роботи з батьками.

Інструктаж з батьками по попередженню дитячого травматизму на природі, на воді тощо.

За результатами адміністративно-громадського контролю за рік було визначено достатній рівень стану охорони праці по дошкільному закладу.

Усі зауваження були прийняті працівниками до уваги, а рекомендації в цілому виконані. Часто педагогічні працівники недостатньо уваги приділяють маркуванню білизни, веденню документації, що вплинуло на моніторингові результати. Крім того залишається не вирішеним питання заміни столів для педагогів в групах, дитячих меблів, ремонту підлоги в групах та стелі,  спальних приміщень груп. Не проведено автоматичну пожежну сигналізацію з підключенням її до пульту централізованого спостереження. Проте вирішення цих питань можливо лише за наявності відповідних коштів.  

  Таким чином, завдяки постійній наполегливій роботі всіх працівників в напрямку охорони праці та безпеки життєдіяльності та систематичному контролю і своєчасному реагуванню служби охорони праці закладу протягом останніх 5 років не було зафіксовано випадків дитячого чи виробничого травматизму.

 

 

Логін: *

Пароль: *